Home / Bałkany / BiH / BiH: 19 – 25 grudnia 2011 r.

BiH: 19 – 25 grudnia 2011 r.

Bośniackie marki

 

 

 

 

 

 

 

 

25 grudnia 2011 r.

Inflacja

Miesięczna inflacja w BiH w listopadzie wyniosła 0,3%. Największy wzrost o 0,9%, w porównaniu z październikiem, zaobserwowano w cenach nieruchomości, wody, energii elektrycznej oraz innych źródeł energii. Ceny za żywność, napoje bezalkoholowe oraz transport wzrosły o 0,6%. Inflacja w skali roku w listopadzie wynosiła 3,8%. Biorąc pod uwagę cały rok w BiH zarejestrowano najwyższe tempo wzrostu cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o 8,6% oraz transportu o 8,4%. Dla porównania, roczna stopa inflacji w października wyniosła w Chorwacji 2,6%, a w Serbii 8,1%. (mojevijesti.ba)

 

24 grudnia 2011 r.

Wzrost podatków pośrednich

Na podstawie obecnych tendencji, prognozowanych wskaźników makroekonomicznych oraz oceny skutków zmian prawnych w zakresie podatków pośrednich, w 2012 roku, 2013 roku i 2014 roku przewidywany jest wzrost podatków pośrednich odpowiednio o 4,3%, 5,3% i 6,1%. Jeszcze w bieżącym roku można się spodziewać dochodów z tytułu podatku VAT w wysokości 3,15 mld KM netto (7,4 mld PLN netto), które wynoszą 5,1% więcej niż w ubiegłym roku. (biznis.ba)

 

23 grudnia 2011 r.

Współpraca z rosyjskimi firmami energetycznymi

Republika Serbska skorzysta na współpracy z rosyjskimi firmami energetycznymi, ponieważ pomimo kryzysu gospodarczego, który uderzył w Europę, będzie mogła rozpocząć realizację dużych inwestycji, mierzonych w setkach milionów EUR. Oprócz budowy nowej elektrowni w Ugljeviku, która już ma zapewnione finansowanie, a prace administracyjne i przygotowawcze są w toku, prawdopodobnie na terenie RS zostanie również zbudowany fragment Gazociągu Południowego. Na podstawie danych przedstawionych przez RS stworzony zostanie biznes plan, na bazie którego zostaną zaprojektowane trasy gazociągu przez RS. Szacunkowe moce rurociągu wynoszą około 1,7 mld metrów sześciennych gazu rocznie. (capital.ba)

 

22 grudnia 2011 r.

Strategia rozwoju przemysłu obronnego BiH na lata 2012-2022

Rząd Federacji BiH podtrzymał strategię rozwoju przemysłu wojskowego na lata 2012-2022. Przemysł obronnego w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku zwiększył swoją produkcję o 18,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, pomimo problemów związanych z zakazem eksportu broni. Doszło nawet do zwiększenia liczby pracowników w tej dziedzinie przemysłu. Pierwszym celem strategii jest modyfikacja istniejących zobowiązań finansowych przemysłu obronnego tak, by eksport z FBiH wzrósł z dotychczasowych 40 do 100 mln KM rocznie do 2017 r. lub do 200 mln KM rocznie do roku 2022. Jednym z celów jest również zmniejszenie importu surowców o 20% do 2017 r. i 50% do roku 2022. (info-market.ba)

 

21 grudnia 2011 r.

Kuwejtczycy zainteresowani inwestycjami w BiH

Po sukcesie inwestycji w produkcję miodu w gminie Sanski Most, inwestorzy z Kuwejtu są zainteresowani inwestowaniem w inne formy produkcji. Firma Api-med inwestorowi z Kuwejtu przedstawiła konkretne projekty inwestycyjne o wartości prawie 3 mln KM (ponad 6 mln PLN). Kuwejtczycy są zainteresowani inwestowaniem w rozwój sektora rolnego, turystyki i produkcji żywności. (dnevniavaz.ba)

 

20 grudnia 2011 r.

EBOR udziela wsparcia bh. przedsiębiorcom

EBOR [Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – przyp. red.] przyznał Fundacji Prizma, jednej z najbardziej skutecznych instytucji mikrofinansowych w BiH, kredyt w wysokości 5 mln EUR. Środki te zostały przyznane w ramach programu wsparcia finansowego dla Bałkanów Zachodnich i Chorwacji, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w BiH, poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług finansowych. (24sata.ba)

 

19 grudnia 2011 r.

Potencjał energetyczny BiH

Bośnia i Hercegowina ma potencjał, by być największym i najbardziej zyskownym eksporterem energii w Europie Południowo-Wschodniej, a sektor energetyczny mógłby generować większe przychody dla kraju, przyciągać inwestorów, wzmacniać rozwój przemysłowy i służyć jako opłacalny model biznesowy dla gospodarki BiH. BiH w 2005 r. podpisała Traktat o Wspólnocie Energetycznej, który wszedł w życie w 2007 r., i który zakłada pełną liberalizację rynku energii w Bośni. Porozumienie to obejmuje skróconą wersją europejskiego dorobku prawnego w dziedzinie energii elektrycznej, gazu, ekologii, energii odnawialnej i konkurencyjności, a jego realizacji wymaga Porozumienie stabilizacji i zjednoczeniu z UE. (capital.ba)

Przegląd gospodarczy przygotowała Dominika Gapska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE