Home / Bałkany / BiH / BiH: 19 – 25 listopada 2012 r.

BiH: 19 – 25 listopada 2012 r.

Fińska spółka medialna Alma Media przejmuje wiodące portale pracy w BiH i Serbii

Alma Media – jedna z największych spółek medialnych w Finlandii – przejęła portale pracy Posao.ba z BiH, Infostud.com z Serbii oraz Profesia.sk ze Słowacji. Roczny dochód przejętych portali szacowany jest na 8,5 mln EUR, natomiast wartość całej transakcji wynosi 24 mln EUR. Dotychczasowy właściciel przejętych portali, brytyjskie konsorcjum Daily Mail and General Trust Group postanowiło, że rezygnuje z prowadzenia portali dla klienta środkowo- i północno-wschodnio-europejskiego na rzecz inwestowania w rynek amerykański i indyjski.

 

Eksport z BiH do Chorwacji – nowe regulacje od 1 lipca 2013 r.

Nowe obostrzenia w wymianie handlowej wejdą w życie 1 lipca 2013 roku, a nie 1 stycznia, jak zapowiadano wcześniej – na spotkaniu delegacji BiH i Chorwacji wypracowano kluczowe porozumienie dot. eksportu produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z BiH do Chorwacji przed jej przystąpieniem do UE. Przesunięcie terminu dało Bośni kilka dodatkowych miesięcy, dzięki którym instytucje na szczeblu państwowym będą mogły ujednolicić kryteria UE i umożliwić eksport. Strona chorwacka zgodziła się również, by po 1 lipca otwarte pozostały trzy przejścia, przez które przewozić można by produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

 

Znaczny spadek inwestycji zagranicznych w pierwszym półroczu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne odnotowały w BiH w pierwszym półroczu br. ogromny spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – według danych Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Stosunków Ekonomicznych, zebranych w kwartalnym biuletynie Dyrekcji Planowania Gospodarczego BiH (Direkcija za ekonomsko planiranje, DEP), wyniosły one zaledwie 50,3 mln KM (26 mln EUR), co oznacza spadek i 73,8% r/r. Należy pamiętać, iż dane Ministerstwa zawierają jedynie informacje z rejestrów sądowych, pełny obraz inwestycji przedstawią dopiero dane Banku Centralnego BiH.

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2011 r. – dane Banku Centralnego BiH

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła w 2011 r. 566,9 mln KM, co stanowi 2,2% PKB. W kwocie tej zawarte są także zyski zatrzymane. Pod względem rodzaju działalności przedsiębiorstw największy napływ środków odnotowano w sektorze pośrednictwa finansowego (162 mln KM), handlu (96,4 mln KM) oraz w obrocie nieruchomościami (74,3 mln KM). Największy odpływ inwestycji w stosunku do roku 2010 odnotowano w produkcji metali podstawowych (24,3 mln KM).

 

MFW: Kolejna transza kredytu może zostać odblokowana przed końcem roku

MFW, po dwóch tygodniach pobytu w BiH swojej delegacji, podał, że kolejna transza kredytu stand-by może zostać odblokowana przed końcem grudnia. Problemem – ze względów proceduralnych – może być żądanie, aby wszystkie budżety zostały przyjęte w pierwszej połowie grudnia, MFW nie wyraził także zgody na wprowadzenie w FBiH zmian do ustawy o wcześniejszych emeryturach – zostaną one uwzględnione w nowej ustawie. (seebiz.eu, biznis.ba)

 

Instytut Bihać pierwszy z akredytacją europejską

Chorwacka Agencja Akredytacyjna (HAA) przyznała akredytację ISO 17025 Instytutowi Weterynaryjnemu Kantonu Una-Sana, dzięki której instytucja ta stała się jedynym akredytowanym laboratorium do badania żywności w BiH, a jego wyniki ważne będą i poza granicami kraju. Informację tę przekazała dyrektor Instytutu Weterynaryjnego Kantonu Una-Sana Hajida Beganović.

 

Trzy banki i jedna firma ukarane za działanie na szkodę konsumentów

Rada ds. Konkurencji BiH ukarała trzy banki z FBiH i jedną firmę z Banja Luki rekordową grzywną wynoszącą łącznie 2,25 mln KM (ok. 1,15 mln EUR) za nadużycie pozycji dominującej na rynku w zakresie międzynarodowego transferu pieniężnego, którego dokonały wobec wobec spółki Western Union Network. W orzeczeniu podano, iż banki UniCredit, Raiffeisen i Turkish Ziraat oraz firma TenFore restrykcyjnymi regulacjami umów zawartych z Western Union ograniczały rynek usług transferów pieniężnych na szkodę konsumentów. Rada stwierdziła, że wymienione podmioty gospodarcze zmówiły się w kwestii długoterminowej ważności restrykcyjnych przepisów w umowach zawieranych z Western Union, które to uniemożliwiały firmie oferowanie usług innym przedsiębiorstwom. Celem takiego działania miało być wykluczenie konkurentów, a w konsekwencji zamknięcie dla nich rynku, co zdecydowanie ograniczało i naruszało efektywność konkurencji.

 

FBiH: Gotowy projekt budżetu

Projekt budżetu FBiH na rok 2013 będzie wynosił 1,1 mld EUR, potwierdził minister finansów i skarbu FBiH, Ante Krajina. Jak podkreślił, jego kształt został uzgodniony przez rządu FBiH z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Głosowanie nad nim powinno odbyć się na kolejnej sesji rządu federalnego. Tuż po nim, na początku grudnia, projekt powinien trafić do parlamentu FBiH.

 

Giełdy BiH w dwóch pierwszych kwartałach roku

Obroty na giełdach w Sarajewie (SASE) i Banja Luce (BLSE) wyniosły w pierwszym półroczu br. 306,22 mln KM, co stanowi wzrost o 10,8% w stosunku do obrotów z roku 2011, podała Dyrekcji Planowania Gospodarczego BiH. Obroty SASE stanowiły 66,5% tej kwoty, czyli 203,7 mln KM, co oznacza wzrost o 142,6%, obroty BLSE wyniosły 102,4 mln KM, co oznacza spadek o 46,7% r/r. W drugim kwartale, według danych Banku Centralnego, na obu giełdach odnotowano wzrost obrotów, jednak indeksy zdecydowanie spadły w stosunku do końca poprzedniego kwartału.

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 1 431 318,02 KM, przeprowadzono 240 transakcji i wymieniono 1 020 479 papierów wartościowych. Indeks BIFX wzrósł o 0,49 proc. na 1 563,24 pkt., SASX-10 spadł o 0,29 proc. na 734,60 pkt., SASX-30 wzrósł o 0,36 proc. na 921,77 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 436 671,59 KM. (ekapija.ba)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 2 174 011,16 KM, przeprowadzono 343 transakcje. Indeks BIRS wzrósł o 0,35 proc., FIRS wzrósł o 1,63 proc. Największe obroty wśród firm odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 50 433,78 KM – oraz MIP a.d. Prijedor – 1 000 092,40 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 606 780,77 KM, z czego ponad 356 tys. KM wyniósł obrót obligacjami RS. (ekapija.ba, blberza.com)

 

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE