Home / Bałkany / BiH / BiH: 2 – 8 kwietnia 2012 r.

BiH: 2 – 8 kwietnia 2012 r.

 

8 kwietnia 2012 r.
Więcej turystów w styczniu – Urząd Statystyczny BiH
W styczniu BiH odwiedziło 37 287 turystów, czyli o 19,6% mniej w porównaniu do grudnia 2011 r., ale o 12,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Turyści skorzystali z 88 613 noclegów, czyli o 0,2% mniej niż w grudniu i o 19,6% więcej niż w styczniu 2011 r. W łącznej liczbie noclegów udział turystów krajowych wynosił 46,2%, zaś obcokrajowców 53,8%. Z największej ilości noclegów skorzystali turyści z regionu (ponad 70%), zaś średnio najdłużej zostawali Rosjanie – 7,6 dnia. (indikator.ba)

7 kwietnia 2012 r.
Osobny rating kredytowy dla RS?
Władze RS, po kolejnym obniżeniu ratingu BiH przez agencję Moody’s, rozważają zaangażowanie jednej ze światowych agencji do ocenienia sytuacji w Republice. Uważają one, że sama Republika zostałaby oceniona znacznie wyżej, choćby ze względu na mniejszą niż w Federacji BiH centralizację decyzji ekonomicznych oraz administrację. Władze w ciągu miesiąca mają podjąć ostateczną decyzję co do wyboru agencji. (indikator.ba)

6 kwietnia 2012 r.
Łatwiejsza wymiana produktów rolnych z Serbią
W Belgradzie podpisano dwa protokoły mające ułatwić wymianę handlową między Serbią i BiH: o wzajemnym uznawaniu zaświadczeń o zgodności z ustalonymi warunkami produkcji żywności i paszy pochodzenia roślinnego i mieszanego oraz o współpracy w zakresie ochrony roślin. Ma to poprawić współpracę oraz obniżyć koszta wymiany handlowej między krajami, co może mieć ogromne znaczenie w obliczu wejścia Chorwacji do UE. (oslobodjenje.ba)

5 kwietnia 2012 r.
Agencja Moody’s obniżyła rating kredytowy dla BiH
Agencja Moody’s obniżyła rating BiH o jeden stopień – z B2 na B3. Jako powody podano między innymi pogorszenie finansów publicznych i sytuacji politycznej w kraju, do czego przyczyniło się zapewne opóźnienie w spłacaniu zobowiązań w zagranicznych instytucjach finansowych, co z kolei wynika z opóźnień w przyjęciu budżetu na rok 2012. Agencja oczekuje, że sytuacja nadal będzie się pogarszała, co oznaczałoby dla BiH spadek do kategorii C. (seebiz.net)

4 kwietnia 2012 r.
Kredyty Türk Eximbank dla przedsiębiorców z BiH
Zgodnie z decyzją władz tureckich Türk Eximbank przeznaczy 250 mln USD na kredyty, które w ciągu najbliższych 10 lat przyzna przedsiębiorstwom z BiH współpracującym z partnerami z Turcji. Finansowanie będą mogły otrzymać projekty z dziedziny produkcji maszyn, turystyki, energetyki i infrastruktury. (fipa.gov.ba)

3 kwietnia 2012 r.
Niemcy wspierają drobną przedsiębiorczość w BiH
HELP Hilfe zur Selbsthilfe, niemiecka organizacja NGO, rozpoczęła w BiH projekt walki z ubóstwem przez wspieranie lokalnego rozwoju ekonomicznego, który ma być realizowany w gminach Jablanica, Konjic, Kiseljak, Kakanj i Kladanj. Projekt, który zakłada wsparcie nie przez finansowanie, ale przekazywanie środków trwałych, ma wesprzeć wszelkie rodzaje działalności, której rezultatem będzie odpowiedni przychód miesięczny. (oslobodjenje.ba)

2 kwietnia 2012 r.
Mniejszy import i eksport – Izba Handlu Zagranicznego BiH
W styczniu i lutym eksport z BiH osiągnął wartość 1,11 mld KM (ponad 2,22 mld PLN), natomiast eksport 1,85 mld KM (ponad 3,7 mln PLN), czyli odpowiednio o 13,79% i 8,72% mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Ten spadek wpisuje się w trend utrzymujący od kilku miesięcy, wpływ na niego mogły mieć jednak także klęski żywiołowe, które uderzyły w wytwórstwo, komunikację i transport towarów. Wiodące kraje handlujące z BiH to Niemcy (19,09% eksportu, 9,97% importu) i Chorwacja (13,02% eksportu, 17,75% importu), a za nimi Włochy, Słowenia i Serbia. Eksport spadł w prawie każdej branży (jedyny wzrost zanotowano w sektorze maszyn i urządzeń mechanicznych oraz skór i tekstyliów), import – we wszystkich. (oslobodjenje.ba)

Średnia płaca niższa od średniej światowej – BBC
BBC opublikowała dane o średnich zarobkach w 72 krajach świata. Wśród zatrudnionych (nie brano pod uwagę osób przyjmujących pomoc socjalną ani samozatrudnionych) średnia płaca to 1480 USD. BiH znalazła się na 35 miejscu w zestawieniu ze średnią pensją wynoszącą 1338 USD. Znajdująca się w głębokim kryzysie Grecja jest na 21 miejscu ze średnią płacą o wysokości 2300 USD. Najwyżej z uwzględnionych krajów byłej Jugosławii znalazła się Chorwacja (1756 USD), Słowenia i Czarnogóra nie znalazły się na tej liście. (biznis.ba)

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE