Home / Bałkany / BiH / BiH: 2 – 8 lipca 2012 r.

BiH: 2 – 8 lipca 2012 r.

Znaczące inwestycje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Właściciel firmy Al Rawabi Dairy, Ahmed Eltigani A. Rahem Al Mansouri, odbył już pierwsze rozmowy z władzami kantonu zeniczko-dobojskiego ws. budowy nowoczesnej przetwórni mleka, produktów mlecznych, soków owocowych i wody. Spółka oprócz tego zamierza zainwestować na tym terenie 100 mln USD, w związku z czym czeka w tej chwili na list intencyjny od premiera kantonu z wymienionymi konkretnymi projektami, na które suma ta zostałaby spożytkowana, oraz na wskazanie 400 ha terenu na potrzeby przetwórni. (indikator.ba)

 

Sprzedaż stacji benzynowych OMV

Firmy Zarubežnjeft, Gazprom, Ina, Petrol i Crodux złożyły oferty na zakup sieci stacji benzynowych OMV, wartych ok. 150 mln EUR. Austriacki właściciel OMV pod koniec zeszłego roku zapowiedział wycofanie się z rynku w BiH (28 stacji) i Chorwacji (63 stacje), jednak wciąż oficjalnie nie podano informacji, czy sprzedaż stacji w obu krajach będzie rozdzielona, ma to być ustalone w indywidualnych rozmowach z inwestorami. (liderpress.hr)

 

Niemcy: 54 mln EUR pomocy dla BiH

Podczas rozmów pomiędzy władzą BiH i Niemiec ustalono, że Bośnia i Hercegowina zostanie wsparta 54 mln EUR. Współpraca techniczna i finansowa ma dotyczyć poprawy działania administracji publicznej i demokracji, a także infrastruktury dla pozyskiwania energii odnawialnej. Projekt będzie realizowany przez niemieckie Towarzystwo ds. Współpracy Międzynarodowej [Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ] i Instytut Kredytowy ds. Odbudowy. (indikator.ba)

 

72. miejsce w rankingu WIPO

W rankingu Global Innovation Index Światowej Organizacji Własności Intelektualnej [World Intellectual Property Organization, WIPO] BiH, uzyskując 34,2 punkty na 100 możliwych, pod względem innowacyjności zajęła 72. miejsce na 141 państw, została też zaliczona do krajów o wyższym średnim dochodzie. (indikator.ba)

 

Nagrody dla najlepszych firm

W Sarajewie po raz 25. przyznano nagrody dla „100 największych w przemyśle BiH”, opublikowano także listę najbardziej znaczących dużych, średnich i małych firm. Spółki zostały wybrane wg kryterium: łącznego przychodu, eksportu, dochodu netto, oraz inwestycji zrealizowanych w 2011 r.

 

Spadek eksportu, rekordowy import – Urząd ds. podatków pośrednich BiH

Wymiana handlowa w ciągu pięciu pierwszych miesięcy tego roku spadła o prawie 2% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, eksport zmalał o 7,17%. W 56,45% do 51,79% spadł współczynnik pokrycia importu eksportem. Wg danych za lata 2007-2012 rekordowy import odnotowano w styczniu i marcu tego roku. Najwięcej importuje się produktów pochodzenia mineralnego, rośnie także ich udział w ogólnym imporcie i obecnie wynosi 22,4%. Największy import przypada na Chorwację, Niemcy, Serbię, Włochy i Słowenię, zaś eksport – Niemcy, Chorwację, Włochy, Serbię i Słowenię. (biznis.ba)

 

Spadek PKB i produkcji w RS

Wg danych Urzędu Statystycznego RS w pierwszym kwartale tego roku PKB ma ujemną stopę wzrostu – 0,9 – w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Do największego spadku doszło w przemyśle przetwórczym, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie. Szczególnie znaczący spadek odnotowano w branży budownictwa, gdzie wartość wykonanych prac w okresie styczeń-maj spadła o 18% w stosunku do analogicznego okresu roku 2011. (biznis.ba)

 

Spadek siły nabywczej mieszkańców RS

Według danych związków zawodowych w RS wciąż spada siła nabywcza i rosną koszty życia. Średnia płaca wynosiła w maju 826 KM [ok. 1660 PLN] i wystarczała na pokrycie zaledwie 46% koszyka konsumpcyjnego, którego koszt wynosił 1792 KM [ok. 3600 PLN]. Średnia płaca netto wypłacona w budownictwie to w maju 578 KM [ok. 1200 PLN], w przemyśle przetwórczym 580 KM, w rolnictwie i leśnictwie 600 KM, rybołóstwie 610 KM. Z danych Ministerstwa Handlu i Turystyki RS na czerwiec wynika, że w czerwcu koszyk konsumpcyjny czteroosobowej rodziny wart był tylko 1404 KM [ponad 2800 PLN] ze względu na ceny sezonowych owoców i warzyw. Jednocześnie rośnie całkowite zadłużenie obywateli Republiki Serbskiej w bankach, na końcu pierwszego kwartału wynosiło 2,15 mld KM [4,3 mld PLN], czyli 1505 KM [3010 PLN] na jednego mieszkańca, wynika z raportu Agencji ds. Banków w RS. (biznis.ba)

 

Rozpisane i planowane przetargi

Energetyka

Ministerstwo Gospodarki kantonu Una-Sana rozpisało przetarg na udzielanie koncesji na budowę elektrowni wiatrowych na terenie gminy Bosanski Petrovac, o mocy 5 MW każda. Przedmiotem koncesji jest obszar o powierzchni ok. 1800 ha, w miejscowości Medeno Polje, a okres na który przyznana zostanie koncesja wynosić będzie maksymalnie 30 lat.

Spółka Elektroprivreda BiH w ciągu 15 dni ogłosi międzynarodowe zaproszenie do wyrażania zainteresowania budową obiektów elektroenergetycznych. Zarząd i Rada Nadzorcza JP EPBiH jednogłośnie podjęły decyzję o rozpisaniu przetargu i zdefiniowaniu kryteriów. Zostanie on ogłoszony w krajowych i międzynarodowych dziennikach urzędowych i biuletynach.

Infrastruktura

Władza RS przyjęła informację o projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego w budowie, finansowaniu, wykorzystaniu, utrzymaniu i zarządzaniu odcinkiem autostrady Doboj-Vukosavlje w ramach korytarza Vc. Koncesja zostanie przyznana na podstawie przetargu publicznego, ocenia się, że wartość prac to 260-360 mln EUR. (biznis.ba, indikator.ba)

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 778 409,22 KM, przeprowadzono 158 transakcji i wymieniono 483 500 papierów wartościowych. BIFX [odpowiednik WIG] spadł o 1,13 proc. na 1 441,82 pkt., SASX-10 o 3,30 proc. na 666,43 pkt., SASX-30 o 0,51 proc na 875,67 pkt. Największe obroty odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo – 139 626,11 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 301 147,75 KM. (bankar.me)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 2 624 451,73 KM, przeprowadzono 737 transakcji. Największe obroty odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 194 992,22 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 1 025 333,08 KM, z czego prawie 911 tys. KM wyniósł obrót obligacjami RS. (bankar.me)

Przygotowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE