Home / Bałkany / BiH / BiH: 2 – 8 stycznia 2012 r.

BiH: 2 – 8 stycznia 2012 r.

8 stycznia 2012 r.

Transport pasażerski w BiH notuje zyski

Centrotrans Eurolines rok 2011 zakończył z zyskiem w wysokości 572 tys. KM (1,14 mln PLN), pomimo wpływu światowego kryzysu gospodarczego, problemów z nieuczciwą konkurencją i wzrostu kosztów paliwa. Centrotrans osiągnął przychody wyższe o 7% niż w 2010 roku, ale jednocześnie o 5% wzrosły jego rozchody, ze względu na stały wzrost cen paliw. Całkowite obroty firmy wyniosły ok. 45,8 mln KM (91,6 mln PLN), z czego dochód netto z transportu pasażerskiego wyniósł około 25 mln KM (50 mln PLN). (indykator.ba)

7 stycznia 2012 r.

Turystyka halal – dobry sposób na biznes w BiH

BiH ma szansę stać się jednym z najbardziej pożądanych celów podróży w turystyce halal [w islamie: dozwolone w świetle szariatu – przyp. red.] i znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu krajów przyjaznych temu typowi wypoczynku spoza Organisation of Islamic Cooperation – OIC [Organizacja Konferencji Islamskiej – przyp. red.]. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. dostępność produktów spożywczych i restauracji z certyfikatem halal oraz obiektów religijnych, a także różnorodność atrakcji turystycznych dostępnych dla całych rodzin. Turystyka halal z roku na rok staje się coraz popularniejsza, według niektórych szacunków jej obroty przekraczają 90 miliardów dolarów rocznie. (mojevijesti.ba)

6 stycznia 2012 r.

Rynek ubezpieczeń w BiH na plusie

Rynek ubezpieczeń, mimo kryzysu w Bośni, w 2011 roku  zgodnie z najnowszymi danymi odnotował wzrost zakupu ubezpieczeń o 3,98%. W pierwszych dziesięciu miesiącach minionego roku składki ubezpieczeniowe wygenerowały zysk w wysokości 411 milionów KM (822 mln PLN). W przeciwieństwie do rynku ubezpieczeń w większości krajów europejskich, w których sytuacja jest niepokojąca, bh. firmy ubezpieczeniowe mają się całkiem dobrze. Około 50% udziału w całkowitych zyskach z ubezpieczeń przynoszą obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne. (beta.ba)

5 stycznia 2012 r.

Chorwaci chcą budować autostrady w BiH

Zagrzebska firma Hidroelektra-inženjering stara się o koncesję na budowę autostrady na trasie Glamočani – Banja Luka – Mrkonjić Grad – Mlinište – granica z Federacją BiH. Urzędnicy do końca stycznia mają szczegółowo zapoznać się z ofertami. Jeśli Hidroelektra-inženjering wygra przetarg, prace mogą się rozpocząć na początku 2013 roku. (biznis.ba)

4 stycznia 2012 r.

Kanton Sarajewo łata dziury finansowe

Przyjęty przez władze Kantonu Sarajewo budżet na rok 2012 będzie wykorzystany jedynie do łatania dziur finansowych. Wciąż powiększa się deficyt handlowy w Kantonie, którego świadectwem jest rosnąca liczba bezrobotnych, w tym osób z wyższym wykształceniem. Do sytuacji tej doprowadziła zła polityka budżetowa, która nie kładła nacisku na rozwój i stwarzanie nowych możliwości, oraz brak inwestycji w rozwój przemysłu. W tegorocznym budżecie marginalnie potraktowano rolnictwo i turystykę. Działania władz skupiają się na imporcie, podczas gdy eksport właściwie się nie zwiększa. (dnevniavaz.ba)

3 stycznia 2012 r.

Wydatki rządowe w 2012 r. wyniosą 8,9 mld KM

Zainstalowany w Sarajewie licznik wydatków dokładnie o północy 31 grudnia pokazał kwotę: 8.672.400.000 KM (20 mld PLN). Następnie został zresetowany i zaczął liczyć koszty w roku 2012. Sekundę po północy licznik pokazał już 282 KM (648 PLN). Według danych CPI [Centar za zastupanje građanskih interesa – przyp. red] Rząd BiH planuje w 2012 roku przeznaczyć na nakłady 8,9 mld KM (20,47 mln PLN). (6yka.com)

2 stycznia 2012 r.

Elektroprivreda BiH zwiększa swoje przychody

Elektroprivreda BiH zakończyła 2011 rok z dodatnim wynikiem operacyjnym i zyskiem 6,5 mln KM (14,95 mln PLN), pomimo utraty 16,3 mln KM (37,5 mln PLN) w pierwszej połowie roku. Dobra sprzedaż energii elektrycznej w 2011 roku została osiągnięta mimo wyższej o 13% ceny w porównaniu do roku 2010. Przychody za tę samą ilość energii elektrycznej był wyższe o 11,5 mln KM (23 mln PLN). (capital.ba)

Przegląd gospodarczy przygotowała: Dominika Gapska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE