Home / Bałkany / BiH / BiH: 20-26 lutego 2012 r.

BiH: 20-26 lutego 2012 r.

26 lutego 2012 r.
Sarajewo w czasopiśmie City Leaders
Stolica BiH po raz drugi znalazła się w prestiżowym czasopiśmie City Leaders, które w tym roku prezentuje 106 miast europejskich, stanowiących część wspólnego rynku dla inwestorów międzynarodowych. Autorzy zaliczyli Sarajewo do stolic o wielkim potencjale i z ogromnymi szansami na rozwój ekonomiczny, zwłaszcza sektora usług. Podkreślili też możliwości wzrostu i poprawiania reputacji turystycznej na światowym rynku. (fipa.gov.ba)

25 lutego 2012 r.
Handel zagraniczny w styczniu – dane Urzędu Statystycznego BiH
Wg danych opublikowanych przez US BiH w styczniu tego roku wartość eksportu wyniosła 560 mln KM (o prawie 10% mniej niż rok wcześniej), natomiast wartość importu – 998 mln KM (ponad 4% więcej niż w styczniu zeszłego roku). Najwięcej towarów eksportowano do Niemiec i Włoch, a importowano z Chorwacji i Rosji. (biznis-monitor.com)

24 lutego 2012 r.
Granty do 10 tys. euro w programie „Kobiety w biznesie na zachodnich Bałkanach”
W ramach programu Business Advisory Services (BAS) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zaczyna w BiH, Chorwacji i Serbii nowy projekt, mający wesprzeć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety. Granty mogą zostać przyznane firmom nowopowstającym i już istniejącym na rynku, pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa o działalności produkcyjnej nastawionej na eksport. (www.seebiz.net)

23 lutego 2012 r.
Produkty BiH nie spełniają norm unijnych
Po wejściu Chorwacji do UE producenci rolni z BiH nie będą mogli sprzedawać swoich towarów na rynku chorwackim, ponieważ nie pozwalają na to normy unijne, natomiast producenci z Chorwacji eksportujący do BiH będą musieli płacić wyższe cło. Aby złagodzić skutki tych zmian, kraje będą niedługo musiały podpisać umowę handlową. (biznis.ba)

22 lutego 2012 r.
FBiH: Koniec stanu klęski żywiołowej
Władze ogłosiły zakończenie stanu klęski żywiołowej. Cała uwaga jest teraz skierowana na śledzenie zagrożenia powodziowego oraz analizy działań podjętych od 4 lutego, tak aby znaleźć i usunąć słabe punkty w działaniu w czasie klęski. (indikator.ba)

21 lutego 2012 r.
150 mln euro od EBOR na budowę autostrady
Zakończyły się negocjacje Republiki Serbskiej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczące kredytu na budowę pierwszego odcinka autostrady Banja Luka-Doboj. Jeśli Zgromadzenie Narodowe RS wyrazi zgodę na wzięcie kredytu, umowa zostanie podpisana 29 marca w Banja Luce. Kredytobiorcą i ostatecznym beneficjentem jest państwowa spółka Autostrady RS. (seebiz.net)

20 lutego 2012 r.
Koncesja na budowę „Andrićgradu”
Władze RS wydały koncesję na realizację projektu „Andrićgrad” w Višegradzie na ponad 30 tys. m kw. Do budżetu RS wpłynie z tego tytułu 52 569 KM, czyli 2,2% rocznego przychodu z korzystania z dobra publicznego. W zeszłym roku w celu stworzenia miasteczka, którego zamysł opiera się na literaturze noblisty Ivo Andricia, władze RS, gmina Višegrad i firma reżysera Emira Kusturicy utworzyły wspólne przedsiębiorstwo. (biznis.ba)

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE