Home / Bałkany / BiH / BiH: 21 grudnia zaprotestują tysiące studentów
seebiz.net - studenti-mladi-protesti

BiH: 21 grudnia zaprotestują tysiące studentów

Na 21 grudnia br. studenci i młodzi ludzie z pięciu miast BiH zaplanowali protesty z powodu odrzucenia przez władze BiH propozycji uczestnictwa w nowym programie edukacyjnym UE Erasmus+. Wg informacji Agencji Anadolija, cała akcja protestacyjna otrzymała nazwę „(R)EVOLUCIJA+”.

Jak podano w oświadczeniu nieformalnej grupy studentów i młodych ludzi, którzy odpowiadają za organizację protestów, w związku z zablokowaniem przez instytucje polityczne przystąpienia do programu UE Erasmus+ studenci zdecydowali się na wyrażenie swojego niezadowolenia i wyjście na ulice. W oświadczeniu można także przeczytać, że z powodu nieporozumień liderów politycznych studenci i wykładowcy z BiH zostaną pozbawieni możliwości rozwijania się i zdobywania nowych doświadczeń na zagranicznych uczelniach. Młodzi ludzie z BiH będą więc poszkodowani w stosunku do swoich kolegów z innych krajów europejskich.

Oczekuje się, że w protestach weźmie udział kilka tysięcy młodych ludzi z całego kraju. W oświadczeniu zaznaczono że, brak możliwości uczestniczenia w programie UE to tylko przysłowiowa kropla, która przelała czarę goryczy. Bardzo złe studenckie standardy i warunki życia w akademikach, przestarzały system wykładów, korupcja na uczelniach – to tylko niektóre z najważniejszych problemów studentów z BiH. Demonstracje odbędą się w Sarajewie, Banja Luce, Tuzli, Mostarze i Bihaciu. Organizatorzy zapewniają, że chodzi o pokojowe protesty, podczas których nie zostania użyta żadna forma przemocy i zapraszają wszystkich do przyłączenia się do nich.

Erasmus+ to nowy projekt edukacyjny UE, który ma umożliwić wymianę doświadczeń w zakresie szkolnictwa wyższego. Przed kilkoma miesiącami BiH otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w tym programie, na co zgodę musiały wyrazić odpowiednie organy państwowe na wszystkich szczeblach. Z Ministerstwa Oświaty i Kultury RS nie nadeszła zgoda na zaproszenie UE, więc odpowiedziano negatywnie. 18 grudnia br. na posiedzeniu rząd RS przyjął informacje dot. programu Erasmus+. Jak podaje Agencja Anadolija, w wydanym przez rząd RS oświadczeniu można przeczytać, że władze RS wydały zgodę na udział w programie Erasmus+ z poszanowaniem konstytucyjnych kompetencji RS w dziedzinie edukacji. Ponadto rząd RS przyjął Plan edukacji dorosłych na rok 2014, który określa priorytetowe obszary edukacji.

Źródło: seebiz.net

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE