Home / Bałkany / BiH / BiH: 25.06-1.07.2012 r.

BiH: 25.06-1.07.2012 r.

1 lipca 2012 r.

Prom zamiast korytarza przez Neum?

Najprawdopodobniej nie dojdzie do budowy zamkniętego korytarza przez terytorium BiH. Od początku lipca przewóz towarów z najbardziej na południe wysuniętej części Chorwacji ma się odbywać przy pomocy przeprawy promowej. Chorwacja już wcześniej zapowiedziała budowę 4 promów (każdy wart ok. 8 mln EUR), które miałyby połączyć południe zresztą kraju i przewozić towary po wstąpieniu do UE, kiedy to tranzyt przez kraj trzeci będzie niemożliwy. (indikator.ba)

30 czerwca 2012 r.

Budowa kolei gondolowej Pale-Jahorina

Budowa kolei gondolowej Pale-Jahorina postępuje zgodnie z planem, jednak ok. 40% struktury finansowej projektu nie zostało jeszcze zamknięte. Jeśli się to uda, budowa powinna zostać zakończona przed końcem sezonu budowlanego. Kolej ma stanowić ważne połączenie pomiędzy Pale, Sarajewem a Jahoriną i będzie miała ogromne znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obu gór. Całkowita różnica w wysokości między stacjami wynosi ponad 660 m, a długość trasy – ponad 6,5 km. (indikator.ba)

29 czerwca 2012 r.

Reformy ekonomiczne w regionie śródziemnomorskim szansą dla BiH

Przedstawiciele BiH w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Morza Śródziemnego [Parliamentary Assembly of the Mediterranean] uczestniczyli w pracy Panelu ds. Handlu Zagranicznego i Inwestycji na terenie Śródziemnomorza. Na obradach stwierdzono, że konieczne jest wspieranie rozwoju ekonomicznego, poprzez program reform ekonomicznych, poprawianie otoczenia dla inwestycji i biznesu, ułatwianie rozwoju MŚP, wspieranie powstawania nowych miejsc pracy czy rozwoju handlu w regionie, ale też stabilności politycznej oraz reforma sektora finansowego. (biznis.ba)

28 czerwca 2012 r.

Turcy inwestują w Hammam Isy bega

Najstarsze miejskie łaźnie w Sarajewie, zabytkowy Hammam Isy bega, przejdą wkrótce renowację, projekt zmian finansowany przez Turcję wart jest 1,5 mln EUR. Nowy projekt zakłada, że łaźnie zostaną zachowane jedynie w środkowej części obiektu, pozostała część zostanie przerobiona na hotel o wysokim standardzie. Przetarg ma zostać rozpisany w lipcu, a prace mogą rozpocząć się późną jesienią. (indikator.ba)

27 czerwca 2012 r.

Wielopłaszczyznowa współpraca z polskim holdingiem Multico

Koleje RS mogą rozpocząć wielopłaszczyznową współpracę z polską Grupą Kapitałową Multico, począwszy od remontu i utrzymania istniejących środków transportu, a skończywszy na zakupie nowych lokomotyw dzięki korzystnym kredytom. Omawiane są także możliwości zakładów KRS, przede wszystkim zakładu w Doboju, który produkuje urządzenia napędowe dla transportu kolejowego. Spotkanie było kontynuacją rozmów, które zapoczątkowano w Polsce w marcu br. przy okazji wizyty delegacji Rządu RS. (capital.ba)

26 czerwca 2012 r.

Wspólne posiedzenie komisji ekonomicznej BiH i Turcji

Na czwartym posiedzeniu Wspólnej Komisji Ekonomicznej w Ankarze przedstawiciele BiH i Turcji rozpatrywali współpracę dwustronną i stopień rozwoju stosunków ekonomicznych i handlowych w celu zintensyfikowania działań w dziedzinie inwestycji, handlu, komunikacji czy turystyki. Podpisano także porozumienie dot. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. (biznis.ba)

Podłączenie do Gazociągu Południowego celem strategicznym

Rząd Republiki Serbskiej przyjął informację o realizacji projektu gazowego – podłączeniu RS do Gazociągu Południowego i podpisaniu memorandum zrozumienia między RS a rosyjskim Gazpromem. Projekt zakłada budowę głównego gazociągu i sieci rozdzielczych, dystrybucję gazu do wszystkich miast i gmin w RS, a także przejście ciepłowni na gaz. Podczas spotkania Rząd RS przyjął również informację o realizacji wcześniejszych projektów w związku z anulowaniem 23 koncesji na budowę małych elektrowni wodnych w RS. (indikator.ba)

25 czerwca 2012 r.

Eurostat: Siła nabywcza BiH najmniejsza w Europie

BiH znajduje się na samym końcu rankingu państw europejskich ze względu na standard życia mieszkańców i siłę nabywczą, oświadczył europejski Urząd Statystyczny Eurostat. Na podstawie badań określono, że PKB na mieszkańca BiH jest najniższe w Europie i wynosi mniej niż jedną trzecią średniej unijnej. W badaniach został również przedstawiony wskaźnik rzeczywistej konsumpcji indywidualnej (AIC) mieszkańców krajów europejskich. Według tego parametru BiH wraz z Albanią znajdują się na samym końcu rankingu. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego za lata 2011-2012 BiH ze względu na konkurencyjność znajduje się na 100. miejscu na świecie, co jest najgorszą pozycją w regionie. Jest to również spadek o dwa miejsca w stosunku do zeszłorocznych wyników. (seebiz.net)

Przegląd gospodarczy opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE