Home / Bałkany / BiH / BiH: 26.11-2.12.2012 r.

BiH: 26.11-2.12.2012 r.

Serbska spółka NIS kupiła sieć stacji benzynowych OMV

Firma Serbski Przemysł Naftowy (Naftna industrija Srbije, NIS) podpisała w piątek umowę na wykup spółki OMV BH i po zatwierdzeniu porozumienia przez urzędy ochrony konkurencji stanie się właścicielem 28 stacji benzynowych na terenie Bośni i Hercegowiny. Dla NIS jest to kolejny element realizacji strategii rozwoju regionalnego, zaś dla grupy OMV porozumienie oznacza całkowite wycofanie się z rynku BiH. Wysokość kwoty, za którą stacje zostały sprzedane, nie zostanie upubliczniona. Eksperci z Izby Handlu Zagranicznego BiH uważają, że to zmarnowana szansa na wzmocnienie lokalnych rafinerii i zwiększenia udziału krajowego paliwa.

 

Jedno z największych centrum cargo w Europie – Chiny rozważają inwestycję w BiH

Chińczycy są zainteresowani wybudowaniem przy lotnisku w Banja Luce jednego z największych centrów cargo w Europie, w najbliższym tygodniu chińska delegacja ma prowadzić w tej sprawie rozmowy w RS, podały media powołując się na źródła z oficjalnej siedziby prezydenta Republiki Serbskiej. Informację o negocjacjach ze stroną chińską potwierdził także p.o. dyrektora lotniska w Banja Luce, Davorin Mihić, nie znał on jednak szczegółów. Banja Luka miałaby zostać wybrana ze względu na bliskość granicy UE po wstąpieniu do niej Chorwacji. (nezavisne.com)

 

BH Telecom nie zostanie sprywatyzowany

Nie było żadnych rozmów na temat prywatyzacji spółki BH Telecom, powiedział minister transportu i komunikacji FBiH, Enver Bijedić po doniesieniach portalu Bussines New Europe, że turecki gigant telekomunikacyjny Turkcell jest poważnie zainteresowany największym operatorem komórkowym w BiH. Według jego słów Turkcell nie kontaktował się także nigdy w tej sprawie z Ministerstwem. Prywatyzacja BH Telecom nie jest przewidziana w planie prywatyzacyjnym na ten ani przyszły rok. (seebiz.net)

 

Przetarg na budowę przejścia granicznego Bijača

Urząd ds. Podatków Pośrednich BiH (UIOBiH) rozpisze przetarg na wykonanie prac związanych z przejściem granicznym Bijača. Na prace Rada Ministrów BiH przeznaczy ponad 2 mln EUR. Na drugą fazę projektu przeznaczone zostanie ok. 2,8 mln EUR z funduszu IPA za rok 2011. Pierwsza faza zostanie zakończona tuż przed akcesją Chorwacji do UE, druga po. Wraz z akcesją Chorwacji do UE, przewóz towarów wymagających szczególnego nadzoru inspekcyjnego będzie możliwy tylko na dwóch specjalnych przejściach (tzw. BIP – Border Inspection Post) – na północy Gradiška, na południu Bijača. Oba muszą być gotowe do 1 lipca 2013 roku (akcesja Chorwacji do UE).

 

Rada Ministrów przyjęła dokument ws. budżetu ramowego na lata 2013-2015

Rada Ministrów BiH na wniosek Ministerstwa Finansów i Skarbu przyjęła dokument ws. ramowego budżetu (DOP) instytucji państwowych BiH na lata 2013-2015, który opiera się na ogólnych ramach fiskalnych przyjętych na ten okres. Zgodnie z tym dokumentem w latach 2013-2014 nie zostanie zmieniona kwota przeznaczona na finansowanie instytucji państwowych BiH, która wynosi obecnie 950 mln KM (485 mln EUR), jak i przychód z podatków pośrednich w wysokości 750 mln KM (383 mln EUR). Na 2015 rok zaplanowano zwiększenie finansowania instytucji BiH o 30 mln KM (15 mln EUR).

 

Czarnogóra utworzy komisję ds. budowy elektrowni wodnych na Drinie

Czarnogóra nie sprzeciwi się budowie dwóch elektrowni wodnych na Drinie – Buk Bijela i Foča – powoła jednak komisję ekspercką, której zadaniem będzie analiza wszelkich aspektów planowanych inwestycji i możliwości ich negatywnego wpływu na ten kraj – podano po spotkaniu przedstawicieli Republiki Serbskiej i Czarnogóry, na którym strona bośniacka zaprezentowała projekt studium oddziaływania wspomnianych elektrowni na środowisko naturalne. Według przedstawionego projektu elektrownie nie będą miały żadnego wpływu ani na ekologię w Czarnogóry, ani Republiki Serbskiej.

 

Dług zewnętrzny BiH – 6,7 mld KM

Całkowite zadłużenie zagraniczne BiH w pierwszej połowie tego roku osiągnęło poziom 6,7 mld KM (3,4 mld EUR), wynika z danych Ministerstwa Skarbu i Finansów opublikowanych w kwartalnym biuletynie Dyrekcji Planowania Gospodarczego BiH (Direkcija za ekonomsko planiranje, DEP). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dług ten wzrósł o 11,3%. Największa część w całkowitym długu zewnętrznym to zobowiązania w stosunku do Banku Światowego (ok. 37%), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (13,6%), Klubu Paryskiego (11,9%) oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (11,8%).

 

BiH na 118 pozycji rankingu PricewaterhouseCoopers oraz Banku Światowego

Na światowej liście krajów najatrakcyjniejszych do inwestowania ze względu na politykę podatkową, którą sporządzają PricewaterhouseCoopers oraz Bank Światowy, Bośnia i Hercegowina zajęła niskie, 118. miejsce. Lista rankingowa jest sporządzana w oparciu o kilka kryteriów: łączną kwotę podatków, stawki podatkowe, podział świadczeń socjalnych, rodzaj i wysokość ubezpieczeń, długość trwania oraz poziom skomplikowania procedur związanych ze sprawozdawczością podatkową. Najwyżej w regionie uplasowała się Macedonia.

 

Projekt budżetu RS na 2013 r. wzbudza skrajne emocje, związki zawodowe protestują

Projekt budżetu Republiki Serbskiej na 2013 rok zapowiada m.in. zmniejszenie płac pracownikom administracji publicznej, policji i szkolnictwa o 10% w stosunku do obecnej pensji. Oprócz obcięcia nawet o 35% płac wysokim urzędnikom, włączając władze, premier RS Aleksandar Džombić zapowiedział likwidację sześciu agencji, dwóch instytucji, Sekretariatu Ewangelizacji, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych RS oraz spółki Sky Srpska, a także zwolnienia pracowników w przedsiębiorstwach publicznych w ramach ich restrukturyzacji. Projekt budżetu przyjęto z oburzeniem w środowiskach, których bezpośrednio dotyczą obniżki płac i zwolnienia.

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 33 451 172,05 KM, przeprowadzono 243 transakcje i wymieniono 1 812 100 papierów wartościowych. Indeks BIFX wzrósł o 0,77 proc. na 1 575,23 pkt., SASX-10 wzrósł o 0,63 proc. na 739,21 pkt., SASX-30 spadł o 0,27 proc. na 919,26 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo. We wtorek odbyła się szósta aukcja obligacji skarbu państwa FBiH, 3 000 obligacji przyniosło emitentowi 29 696 599,61 KM. (ekapija.ba)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 11 487 181,58 KM, przeprowadzono 501 transakcji. Indeks BIRS wzrósł o 0,19 proc., FIRS wzrósł o 3,73 proc. Największe obroty wśród firm odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 1 477 220,75 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł, z czego 9 739 458,09 KM wyniósł obrót spółki Kaldera Company d.o.o. Laktaši. (ekapija.ba, blberza.com)

 

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE