Home / Bałkany / BiH / BiH: 26 grudnia – 1 stycznia 2012 r.

BiH: 26 grudnia – 1 stycznia 2012 r.

1 stycznia 2012 r.

Obniżka wynagrodzeń notariuszy

Izba Notarialna RS wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości przedstawiła propozycję zmian dekretu o wynagrodzeniu notariuszy oraz zwrocie kosztów notarialnych, w myśl której wynagrodzenia notariuszy obsługujących spółki zostałyby obniżone o 35%. Izba tłumaczy powyższą zmianę obecną sytuację gospodarczą RS. (srna.rs)

31 grudnia 2011 r.

Wzrost cen papierosów

Od 1 stycznia 2012 roku wzrosną ceny papierosów w BiH w wyniku zwiększenia podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Począwszy od pierwszego dnia Nowego Roku, zwykła Drina [krajowa marka papierosów – przyp. red.] będzie kosztować 2,50 KM (5 PLN), Aura 3,30 KM (6,60 PLN), Drina jedina i  Drina Light – 2,80 KM (5,6 PLN). Popularne marki papierosów importowanych Marlboro i Ronhill będą kosztować odpowiednio 3,50 KM (7 PLN) oraz 3,20 KM (6,4 PLN). (info-market.ba)

30 grudnia 2011 r.

Euroasfalt buduje magistralę w Zenicy

Wykonawcą budowy pierwszego etapu głównej autostrady w Zenicy jest konsorcjum na czele ze spółką Euroasfalt Sarajewo. Decyzję podjął Zespół Projektowy, po analizie trzech otrzymanych ofert w ramach procedury przetargowej, która rozpoczęła się w maju 2011 roku. (biznis-monitor.ba)

29 grudnia 2011 r.

Tehnomag przejął markę MobilMedia

Tehnomag sp. z o.o., wiodący sprzedawca elektroniki użytkowej w BiH, przejął punkty sprzedaży MobilMedia. Tehnomag przejmuje również markę MobilMedia i planuje otwarcie trzech nowych sklepów w w Sarajewie i jeden w Tuzli. (biznis-monitor.ba)

28 grudnia 2011 r.

Partnerstwo gospodarcze Rosji i BiH

Rosja staje się coraz poważniejszym partnerem gospodarczym dla BiH. Eksport na rynek rosyjski znacznie wzrósł w tym roku, co jest ściśle związane z rosyjską polityką inwestycyjną w BiHw ciągu dziewięciu miesięcy wzajemna wymiana handlowa przyniosła ponad 566 mln USD, czyli o 82 mln USD więcej niż w całym poprzednim roku. Według danych rosyjskiej służby celnej w mijającym roku do BiH wyeksportowano towary o łącznej wartości 485 mln USD, natomiast import z BiH to blisko 36 mln USD (capital.ba, mid.ru)

27 grudnia 2011 r.

Wzrost eksportu w listopadzie

FBiH w listopadzie 2011 roku zanotowała eksport o wartości 455 mln KM (910 mln PLN), wyższy o 0,2% w porównaniu do października. Procent pokrycia importu przez eksport w Federacji w listopadzie wynosił 54,3%, dając wzrost o 5% w odniesieniu do października. W listopadzie FBiH najwięcej eksportowała do Niemiec (82 mln KM – 164 mln PLN) i do Chorwacji (70 mln KM – 140 mln PLN). Udział eksportu FBiH w całości eksportu Bośni i Hercegowiny w listopadzie wyniosła 64,9%. (fena.ba)

26 grudnia 2011 r.

Produkcja tekstyliów spadła o 3%

W ciągu 10 miesięcy ubiegłego roku, produkcja w przemyśle włókienniczym w RS spadła o 3%. Przemysł tekstylny boryka się z wieloma problemami: nielegalną konkurencją, wysokim procentem zwolnień lekarskich (w branży zatrudnia się przede wszystkim kobiety), niedostatkiem wykwalifikowanych pracowników oraz trudną sytuacją gospodarczą w kraju. Właściciele firm tekstylnych sugerują, by Rząd przeznaczył dodatkowe środki dla stymulowania tej branży (biznis.ba)

Przegląd gospodarczy przygotowała: Dominika Gapska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE