Home / Bałkany / BiH / BiH: 3-9 listopada 2011 r.

BiH: 3-9 listopada 2011 r.

9 listopada 2011 r.
16 lat rozwoju i sukcesów
Bośniacka firma ASA (branża transport /spedycja) notuje już szesnaście lat ciągłego rozwoju i sukcesów. Działająca na całym terytorium BiH, Grupa ASA obejmuje obecnie 20 firm, zatrudniających ponad 560 osób. Wraz z firmą „Prevent” tworzy system 28 firm i prawie 5000 pracowników. ASA jest jedną z wiodących bh. firm z kapitałem krajowym i znajduje się na 42. Miejscu listy Adria Top 100. (biznis.ba)

8 listopada 2011 r.
Nowy produkt dla leasingobiorców
Raiffeisen Leasing, jako firma o największym udziale w finansowaniu zakupu pojazdów, pierwsza na rynku BiH wprowadziła nowy produkt – leasing operacyjny dla osób fizycznych. Produkt pozwoli na zakup pojazdów z minimalnym udziałem w formie kaucji (depozytu) w wysokości 10%. (dnevni-list.ba)

7 listopada 2011 r.
Mniej środków z budżetu dla organizacji charytatywnych
W budżecie RS na 2012 r. zostały zredukowane dotacje dla stowarzyszeń i organizacji cywilnych ofiar wojny Bośniaków i Chorwatów, a także dla organizacji dobroczynnych „Merhamet” i „Caritas”. W ramach projektu budżetu na rok 2012 obecne dotacje dla wymienionych bośniackich i chorwackich organizacji zostaną zmniejszone z tegorocznych 200 tys. KM do 140 tys. KM, podczas gdy „Merhamet” otrzyma 135 tys. w miejsce dotychczasowych 200 tys. KM, a „Caritas”, zamiast 150 tys. – 135 tys. KM. (info-market.ba)

6 listopada 2011 r.
Naprzeciw kredytobiorcom
Analitycy banku Hypo nie są w stanie przewidzieć, jaki będzie w rzyszłym roku kurs franka szwajcarskiego, ale bank już od 1 listopada wprowadził nowe oferty dla klientów, którzy mają kredyty w tek walucie. Z Radą ds. stabilności finansowej uzgodniono rozwiązanie, dzięki któremu kredytobiorcy otrzymają nowe plany spłat pożyczek. Obniżone zostaną o jeden punkt stopy procentowe kredytów hipotecznych indeksowanych w CHF, powstanie możliwość przewalutowania kredytów w CHF na kredyty w EUR z możliwością wydłużenia okresu spłaty. Klienci banku będą również mogli wcześniej spłacić całość lub część kredytu z zachowaniem karencji 12 miesięcy. (oslobodjenje.ba)

5 listopada 2011 r.
Zadłużenie większe niż depozyty oszczędnościowe
Obywateli BiH są dłużni bankom prawie 7 mln KM, czyli ok. 120 mln KM więcej niż łączna kwota depozytów oszczędnościowych. Tendencja jest taka sama w obu częściach BiH: depozyty oszczędnościowe RS wynoszą 1,57 mld KM, a zadłużenie kredytowe – 1,64 mld KM; w FBiH różnica między depozytami oszczędnościowymi i zadłużeniem wynikającym z pożyczek jest nieco mniejsza: wkłady oszczędnościowe FBiH to około 5,31 mld KM, podczas gdy zadłużenie wynosi 5,31 mld KM. (biznis.ba)

4 listopada 2011 r.
Nowe banknoty KM
Nowe banknoty 10, 20, 50 i 100 KM zostaną wprowadzone do obrotu w drugim kwartale 2012 roku, ogłoszono w Banku Centralnym BiH. Nowe banknoty są produkowane na potrzeby transakcji gotówkowych, ale również na wymianę banknotów wycofywanych z obiegu. (biznis.ba)

3 listopada 2011 r.
Połączenie lotnicze z Lubljaną zamknięte
Połączenie lotnicze Banja Luka – Lubljana zostało zlikwidowane ze względu na brak rentowności. Linię obsługiwały kompanie lotnicze „Sky Srpska” wraz z „Adria Aiways”. Do tej pory rząd subsydiował puste miejsca z podatków płaconych przez obywateli, a zdarzało się, że w samolotach było zajętych tylko 5 miejsc. (24sata.ba)

Przegląd gospodarczy przygotowała Dominika Gapska

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE