Home / Bałkany / BiH / BiH: 30.04.-06.05.2012 r.

BiH: 30.04.-06.05.2012 r.

6 maja 2012 r.

Straty Kolei RS

Koleje RS w ciągu pierwszego kwartału tego roku straciły 3,8 mln KM [ok. 4 mln PLN], to jednak aż o 2,6 mln KM [ok. 5,3 mln PLN] mniej niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Przychód w tym czasie wyniósł 17,5 mln KM [ok. 37 mln PLN] – ok. 700 tys. KM [ok, 1,5 mln PLN] mięcej niż w zeszłym roku, zaś rozchody zostały zmniejszone o 1,8 mln KM [ok 4 mln PLN]. Na koniec kwartału długoterminowe zobowiązania przedsiębiorstwa wynosiły 242,8 mln KM [ok. 290 mln PLN], krótkoterminowe – 94,4 mln KM [ok. 195 mln PLN]. (biznis.ba)

 

Przychód Urzędu ds. Podatków Bezpośrednich

W ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku Urząd ds. Podatków Bezpośrednich (UIO) uzyskała 1,77 mld KM [ponad 5,5 mln PLN], czyli o 9 mln KM [ok. 20 mln PLN] więcej niż rok wcześniej. Spadek przychodu zanotowano jedynie w lutym i spowodowano był on klęską żywiołową. Zwrot podatku VAT w tym okresie wyniósł 276 mln KM [ponad 550 mln KM]. Na finansowanie instytucji BiH przeznaczono z tego 227 mln KM [niespełna 500 mln PLN], dla Federacji BiH – 792 mln KM [ponad 1,5 mld PLN], dla Republiki Serbskiej – 421 mln KM [ok. 850 mln PLN], zaś dla Dystryktu Brčko 44 mln KM [ok. 90 mln PLN]. (biznis.ba)

 

5 maja 2012 r.

Małe nakłady na naukę w RS

Inwestycje finansowe w badania i rozwój wynoszą obecnie w RS 0,25% PKB – w krajach UE jest to nawet 3%. W przygotowanym projekcie strategii rozwoju naukowego i technologicznego zakłada się, że w okresie 2012-2016 nakłady te mają wzrosnąć do 0,5%. (biznis.ba)

 

4 maja 2012 r.

Rosyjska firma szuka ropy w gminie Bosanski Šamac

Firma Kaliningrad geofizika w poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu rozpoczęła badania sejsmiczne gruntu w gminie Bosanski Šamac. Spółka działa na podstawie umowy z banjaluckim towarzystwem Jadran-Naftagas i za zgodą władz RS. W badanie zaangażowano 50 pracowników, z których jedna trzecia pochodzi z okolic. Prace mają potrwać 2 miesiące. (seebiz.net)

 

Kredyt BŚ na nawadnianie

Bank Światowy przyznał BiH 40 mln USD na projekt nawadniania, który ma pomóc rolnikom zwiększyć zbiory, a tym samym przychody. Projekt ma skupić się na inwestycjach o wysokim priorytecie, dotyczących naprawy i modernizacji systemu nawadniającego. BŚ ocenia, że obecnie straty wynikające ze zbyt słabej infrastruktury nawadniającej wynoszą – w zależności od regionu – 20-40% zbiorów. (nezavisne.com)

 

Porozumienie z Serbią – żegluga śródlądowa

W Belgradzie podpisano porozumienie pomiędzy radą ministrów BiH i władzami Serbii o żegludze śródlądowymi drogami wodnymi i ich konserwacji. Porozumienie dotyczy międzynarodowych dróg wodnych, Sawy i Driny, jest jednocześnie podstawą do ustanowienia międzynarodowej żeglugi rzecznej na Sawie. Umowa przewiduje też konserwację techniczną, w tym inwestycje – każdy projekt będzie wymagał podpisania protokołu przez oba kraje. (mojevijesti.ba)

 

3 maja 2012 r.

„Mitsubishi“ i „Hitachi“ na Sarajevo Business Forum

Wiceminister spraw zagranicznych Japonii, Kazuyuki Hamada, podczas spotkania z przedstawicielami Bosna Bank International zapowiedział, że na zbliżającym się Sarajevo Business Forum pojawią się takie firmy jak „Mitsubishi“, „Hitachi“ i „Mitsui&Co“. Wiceminister wyraził też chęć nawiązania współpracy z przedsiębiorcami z BiH i regionu, którzy po zakończeniu SBF mieliby udać się do Japonii i spotkać z przedstawicielami największych japońskich korporacji. (seebiz.net)

 

Kolejna propozycja drogowego połączenia Dubrownika z resztą kraju

Minister transportu Chorwacji Siniša Hajdaš Dončić i minister transportu BiH Damir Hadžić na spotkaniu w Zagrzebiu dyskutowali o budowie przebiegająceo przez Neum tunelu, który połączyłby Dubrownik z resztą terytorium Chorwacji. Tunel miałby długość 6 kilometrów. Początek i koniec tunelu znajdowałby się na terytorium Chorwacji, dlatego nie istniałaby konieczność kontroli granicznych. (hrt.hr, seebiz.eu)

 

Powstanie most na granicy z Serbią

Rząd BiH przyjął podstawy do negocjacji z władzami Serbii w sprawie zawarcia umowy dotyczącej budowy międzypaństwowego mostu na Drinie oraz przejścia granicznego Bačevci (gmina Bajina Bašta)-Fakovići (gmina Bratunac, Republika Serbska). Umowa ma regulować podstawy współpracy, a także harmonogram i koordynację przygotowań do budowy odcinków granicznych. Środki na budowę mostu ma zapewnić Serbia, natomiast budowę dróg dojazdowych i przejścia granicznego z odpowiednią infrastrukturą sfinansuje BiH.

 

2 maja 2012 r.

Wzrost kosztów koszyka konsumpcyjnego w RS – Związek Zawodowy RS

Koszyk konsumencki w marcu był droższy o 8 KM [17 PLN] niż w lutym i o 23 KM [48 PLN] niż w styczniu. Najbardziej, o około 2,8%, podrożał transport, cena jedzenia i napojów bezalkoholowych wzrosła o 0,6%. W kwietniu do zaspokojenia wszystkich potrzeb niezbędne było 1744 KM [3660 PLN], a na żywność czteroosobowa rodzina musiała przeznaczyć 650 KM [1365 PLN]. Czteroosobowej rodzinie na zakup wszystkiego, co jest niezbędne, każdego miesiąca potrzeba 2,1 średnich pensji lub 5,3 emerytur. (biznis.ba, savezsindikatars.org)

 

1 maja 2012 r.

Kolejne inwestycje NeftegazInKor

Rosyjska spółka naftowa NeftegazInKor, która jest właścicielem rafinerii ropy naftowej w Bosanskim Brodzie planuje zainwestować w nią 700 mln EUR w ciągu kolejnych czterech lat. Planuje się czteroletni plan inwestycyjny, który ma na celu zrównanie poziomu rafinerii do „europejskiego”. Rafineria ma wydobywać 4,2 mln ton ropy. W związku z tym, że popyt na derywaty naftowe w BiH jest mniejszy niż 2 mln ton rocznie, nadwyżka z rafinerii w Bosanskim Brodzie zostanie sprzedana na rynku zagranicznym. (vecernji.hr)

 

Budowlańcy chcą pracować w Katarze

Związek budowlańców przy Izbie Gospodarczej FBiH skierował do Ministerstwa Spraw Zagranicznych prośbę o pomoc w zorganizowaniu spotkań z przedstawicielami instytucji katarskich, która została następnie przesłana do Ambasady BiH w Katarze. Bh. budowlańcy chcą uzyskać kontrakty warte ok. 2 mln USD, potrzebne im jest jednak do tego wsparcie polityczne. (sutra.ba)

 

30 kwietnia 2012 r.

BiH na targach turystycznych w Dubaju BiH przedstawiła swoją ofertę turystyczną na jednych z najważniejszych targów turystycznych świata – ATM Dubai 2012, w których bierze udział po raz pierwszy. Podczas rozmów z przedstawicielami Turcji, Czarnogóry, Wenezueli oraz ambasadorami BiH w Abu Dabi i Rijadzie delegacja BiH rozmawiała m.in. o rozwiązaniu problemu reżimu wizowego. Ministerstwo turystyki FBiH podało, że na połowę czerwca zapowiedziany jest przyjazd pierwszych turystów z Zatoki Perskiej. (oslobodjenje.ba)

 

Strajk Straży Granicznej

Obniżenie wynagrodzeń Straży Granicznej o 4,5% spowodował strajk wybuch strajku. Zatwierdzenie budżetu przez rząd BiH było jednoznaczne z dalszą obniżkę płac i odszkodowań dla służb mundurowych Straży Granicznej – w ciągu ostatnich dwóch lat wynagrodzenie Straży zostało zmniejszone łącznie o 33%. Strajk może skłonić również inne Związki Zawodowe do pokazania swojego niezadowolenia. (oslobodjenje.ba, dnevniavaz.ba, mojevijesti.ba, večernji.hr)

 

Duży potencjał produktów lokalnych

W miejscowości Trebinje odbyła się konferencja „Marketing w handlu, budowanie świadomości marek produktów i usług”, której głównym celem był przegląd aktualnej sytuacji oraz ustalenie, które produkty i w jaki sposób mogłyby stać się marką, nie tylko na terenie RS, ale i w całym regionie. Republika Serbska ma wiele potencjalnych marek lokalnych, jednak nie posiada ani jednego oficjalnego produktu będącego marką. Ministerstwo Handlu i Turystyki RS chce stworzyć strategię budowania świadomości marki oraz warunki niezbędne do stworzenia takich produktów na terytorium RS. (capital.ba, balkans.com)

 

Przygotowała: Izabela Misiak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE