Home / Bałkany / BiH / BiH: 30.07-5.08.2012 r.

BiH: 30.07-5.08.2012 r.

Koleje RS współpracują z polską spółką holdingową

Polska spółka holdingowa Multico będzie brała udział w ocenie i modernizacji przestarzałych lokomotyw, których używają Koleje Republiki Serbskiej (KRS). Jak zapewniają przedstawiciele Multico, współpraca nie musi kończyć się jednak na sprzedaży maszyn. W ramach partnerstwa ma również zostać wykorzystany potencjał warsztatu w Doboju, po to by stworzyć tam bazę logistycznego wsparcia restrukturyzacji KRS.

 

Pesymistyczne prognozy inwestycyjne

Bośnia i Hercegowina ma najbardziej pesymistyczne przewidywania inwestycyjne w regionie Europy Południowo-Wschodniej, podaje aktualny wskaźnik klimatu biznesowego przedstawiony przez austriacki bank Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Według badań przeprowadzonych przez OeKB, zagraniczni inwestorzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy zamkną więcej swoich przedstawicielstw w BiH niż ich utworzą. Wyjątek stanowić będą usługi finansowe, gdzie sytuacja pozostanie bez zmian. Jednocześnie spada zadowolenie z inwestycji kapitałowych na terenie BiH, a perspektywy biznesowe ulegają pogorszeniu ze względu na spowolnienie koniunktury.

 

Wzrost zadłużenia państwa w bankach komercyjnych

Zadłużenie sektora publicznego w bankach komercyjnych w maju 2012 r. wyniosło 1,5 mld KM (ok. 0,75 mld EUR), wynika z danych Banku Centralnego. Z tego 887 mln KM (ok. 443 mln EUR) to zadłużenie Federacji BiH, a 613 mln KM (ok. 305 mln EUR) Republiki Serbskiej. Struktura kredytów różni się w FBiH i RS. Dług rządu w FBiH jest niemal trzy razy mniejszy niż w RS, wynosi odpowiednio 179 mln KM (ok. 91 mln EUR) i 511 mln KM (ok. 260 mln EUR). Z kolei dług przedsiębiorstw państwowych w FBiH jest siedem razy większy niż w RS – 708 mln KM (361 mln EUR) i 102 mln KM (52 mln EUR).

 

Dwie linie lotnicze chcą zostać partnerami BH Airlines

Dwie duże spółki lotnicze są zainteresowane wspólną inwestycją w BH Airlines, podał minister transportu i komunikacji FBiH, Enver Bijedić. Rozmowy z potencjalnymi partnerami mają rozpocząć się za dwa tygodnie. Nie podano, o jakie firmy chodzi, wiadomo tylko, że jedna z nich jest z Europy, a druga spoza kontynentu. (indikator.ba)

 

Podpisano protokół w sprawie budowy przejść granicznych

Protokół dotyczący współpracy w realizacji budowy dwóch przejść granicznych z Chorwacją – Bijača i Svilaj – podpisały Ministerstwo Komunikacji i Transportu BiH, Urząd Skarbowy BiH, Ministerstwo Komunikacji i Transportu FBiH oraz spółka państwowa Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Po wstąpieniu Chorwacji do UE będą to jedyne przejścia graniczne między BiH a UE, przez które będzie możliwy eksport zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, ryb i innych towarów.

 

Niekorzystne trendy w wymianie handlowej, w FBiH wzrost importu z UE

Sytuacja w handlu zagranicznym Bośni i Hercegowiny w pierwszej połowie 2012 r. była niekorzystna, a nieco wolniejszy spadek eksportu i zmniejszenie importu nie były rezultatem koniunktury, ale raczej tendencji spadkowej w działalności gospodarczej, wynika z danych zaprezentowanych w poniedziałek na konferencji prasowej przez Igora Gavrana z Izby Handlu Zagranicznego BiH. Podobne tendencje w zakresie relacji między eksportem i importem można było zaobserwować w ostatnim czasie w Federacji Bośni i Hercegowiny.

 

FBiH: Fiskalizacja prawie ukończona

Prawie 57 tysięcy wniosków o fiskalizację wpłynęło do Urzędu Podatkowego FBiH (Porezna uprava Federacije BiH, PUFBiH), zrealizowano niemal 99% z nich. Urząd przyznał 232 tysiące numerów identyfikacyjnych urządzeń fiskalnych. Obowiązkiem fiskalnym objęte są osoby fizyczne i prawne, za każdy sprzedany towar i wykonaną usługę powinien być wydawany paragon fiskalny. (indikator.ba)

 

Trzęsienia ziemi

Bośnię i Hercegowinę od ponad tygodnia nawiedzają trzęsienia ziemi. Najsilniejsze z piętnastu wstrząsów – o sile 4,7 i 4,6 w skali Richtera – miały miejsce w pobliżu Zenicy, część wstrząsów była odczuwalna w różnych częściach kraju. (klix.ba)

 

Rozpisane przetargi

Energetyka

Spółka państwowa Elektroprivreda BiH z opóźnieniem opublikowała publiczne zaproszenie do wstępnej kwalifikacji na wybór partnera projektowego przy budowie bloku 7 w elektrowni cieplnej Tuzla. Wartość inwestycji to 1,5 mld KM (ok. 767 mln EUR), z czego 25% kapitału początkowego to wkład Elektroprivredy BiH. Początek prac zaplanowano na rok 2014, a produkcji – 2018. Termin dostarczania zgłoszeń upływa 14 września. (ekapija.ba)

Infrastruktura

Dyrekcja Dróg Kantonu Sarajewo rozpisała przetargi na budowę dwóch priorytetowych dróg w stolicy BiH. Na przeprowadzenie prac kanton zaciągnął kredyt w wysokości 16,5 mln EUR w EBOiR. Termin ukończenia obu projektów to 12 miesięcy. Wykonawca zostanie wyłoniony po zakończeniu tego sezonu, prace rozpoczną się więc dopiero w przyszłym roku. (ekapija.ba)

Spółka państwowa Autoputevi Republike Srpske opublikowała zaproszenie do projektu publiczno-prywatnego partnerstwa przy budowie autostrady na odcinku Doboj-Vukosavlje (granica z FBiH), wchodzącym w skład korytarza Vc. Zaproszenie dotyczy finansowania, projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji czteropasmowej drogi o długości 46,6 km. Termin końcowy to 12 października. Umowa przewidywana jest na 30-40 lat, a wartość inwestycji 260-350 mln EUR. (seebiz.net)

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 1 742 575,65 KM, przeprowadzono 230 transakcji i wymieniono 1 185 242 papiery wartościowe. BIFX spadł o 0,02 proc. na 1 454,04 pkt., SASX-10 o 0,45 proc. na 682,23 pkt., SASX-30 wzrósł o 0,69 proc na 894,21 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 658 245,59 KM. (seebiz.net)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 1 245 695,66KM, przeprowadzono 543 transakcje. Indeks BIRS spadł o 0,34 proc., FIRS o 0,36 proc., BATX utrzymał się na zeszłotygodniowym poziomie. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 170 898,43 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 715 631,26 KM, z czego ponad 500 tys. KM wyniósł obrót obligacjami RS. (ekapija.ba, blberza.com)

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE