Home / Bałkany / BiH / BiH: 5 – 11 listopada 2012 r.

BiH: 5 – 11 listopada 2012 r.

Chiny chcą inwestować w infrastrukturę

Chiny są zainteresowane inwestowaniem w infrastrukturę w BiH oraz wsparcie innych dużych projektów, zadeklarowali członkowie delegacji goszczącej w Sarajewie w ramach IV mieszanego komitetu handlowo-ekonomicznego Chin i BiH. Zapowiedzieli także udzielenie Bośni i Hercegowinie bezzwrotnego wsparcia w wysokości 1,25 mln EUR. (oslobodjenje.ba)

 

Atlasjet proponuje stworzenie regionalnej spółki lotniczej

Turecka firma lotnicza Atlasjet – jedno z czterech przedsiębiorstw starających się o strategiczne partnerstwo z BH Airlines – zaproponowała stworzenie regionalnej spółki lotniczej, która powiązałaby Albanię, Macedonię, Kosowo i BiH. Siedziba spółki miałaby znajdować się w Tiranie. Oferta ta została już przedstawiona ministrowi transportu i łączności FBiH, Enverowi Bijediciowi. (indikator.ba)

 

SEEIC: 11 celów dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego w Europie Południowo-Wschodniej do 2020 r.

Zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych do 7,5 mld EUR, podwyższenie o 20% poziomu zakładania przedsiębiorstw, zmniejszenie bezrobocia do 12% – to niektóre z celów określonych przez ministrów gospodarki regionu podczas konferencji Komitetu Inwestycyjnego dla Europy Południowo-Wschodniej (SEEIC) działającego w ramach Rady Współpracy Regionalnej. Inne cele to m.in. wzrost PKB w regionie do 46% średniego PKB krajów UE, wzrost łącznej wartości handlu o ponad 130%, zmniejszenie deficytu handlowego do 11,6% regionalnego PKB, zwiększenie wymiany handlowej w regionie do 42 mld EUR. (seebiz.net)

 

Macedonia liberalizuje transport z BiH

Macedońsko-bośniacka Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych podpisała protokół, zgodnie z którym od początku nowego roku zniesione zostaną kontyngenty zezwoleń dla krajów trzecich, z którymi oba państwa prowadziły do tej pory wymianę handlową. To oznacza, że od 1 stycznia przyszłego roku zasady przewozów dwustronnych/tranzytowych z i do państw trzecich dla przewoźników z Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny będą całkowicie zliberalizowane, bez konieczności posiadania pozwolenia.

 

EBOiR, BŚ i EBI przeznaczą 30 mld EUR na pomoc dla Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Bank Światowy (BŚ) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły, iż w związku z kryzysem trwającym w strefie euro przeznaczą 30 mld euro w ramach pomocy na rzecz ożywienia gospodarczego i wzrostu w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. W celu ograniczenia negatywnego wpływu kryzysu na gospodarkę w “nowej Europie”, kredytodawcy w latach 2013-2014 wesprą sektory publiczny i prywatny, w tym infrastrukturę, firmy inwestycyjne i sektor finansowy.

 

Grupa Hypo sprzedaje banki w BiH, Czarnogórze, Słowenii, Serbii i Chorwacji

Hypo Alpe Adria Bank International wydał decyzję ws. sprzedaży swoich banków w pięciu krajach Europy Południowo-Wschodniej. Pisemne oferty kupna tychże banków będą zbierane do 7 grudnia 2012 r. do godz. 15.00. Dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi inwestorzy, którzy do tego dnia wykażą zainteresowanie, zostaną zaproszeni do dalszych rozmów. Bank zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany, a nawet anulowania, procesu zakupu. Przygotowaniem sprzedaży zajmuje się, wybrany decyzją dorady inwestycyjnego, Deutsche Bank. W sprzedaży znajdują się sieci banków w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Serbii i Słowenii wraz z regionalnymi firmami leasingowymi. Ich całkowity bilans wynosi 11 mld euro, obsługują 1,1 mln klientów i posiadają 250 oddziałów.

 

Przejście graniczne Bijača nie zostanie ukończone na czas

Termin zakończenia budowy przejścia granicznego Bijača, planowany na 1 lipca 2013 r., jako jednego z dwóch przejść, przez które po wejściu Chorwacji do UE będzie możliwy eksport i import produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, nie będzie dotrzymany. W ubiegłym miesiącu, z siedmiomiesięcznym opóźnieniem, przedłożono dokumentację, jednak stwierdzono, że jest nieważna a przetarg na wybór wykonawców nie może zostać rozpisany. Jednocześnie minister transportu BiH, Damir Hadžić, po rozmowach z przedstawicielami Urzędu ds. Podatków Pośrednich i spółki JP Autocesta, zapowiedział, że projekt ten jest priorytetowy i obecnie nie ma powodów do opóźnienia jego ukończenia. (trtbosanski.com)

 

Kredyt na 160 mln dolarów czeka na ratyfikację

Bank Światowy przyznał kredyt o wartości 120 mln USD dla MŚP oraz 40 mln USD na przeciwdziałanie skutkom spowodowanym złymi warunkami pogodowymi, jednak środki te nie są jeszcze dostępne, ponieważ nie przeszły procedury ratyfikacji w bośniackich instytucjach. Warunkiem do wypłaty środków BŚ jest też przeprowadzenie reform, które spowodowałyby, że reformy dotyczące finansów publicznych będą bardziej skuteczne.

 

Raport EBOiR „Integrations across borers” alarmuje: potrzebne są zmiany w gospodarce BiH

Przewidywany jest kryzys w wielu sektorach bh. gospodarki, ze względu na ustrój polityczny oraz klimat niesprzyjający inwestowaniu – takie prognozy na przyszły rok umieścił EBOiR w swoim raporcie. Według dokumentu BiH powinna skupić się na przeprowadzeniu reform politycznych, zwiększeniu konkurencyjności, rozwoju i ulepszeniu infrastruktury oraz zmianach w systemie pomocy społecznej.

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 3 152 167,58 KM, przeprowadzono 287 transakcji i wymieniono 1 699 323 papierów wartościowych. Indeks BIFX wzrósł o 0,51 proc. na 1 574,57 pkt., SASX-10 wzrósł o 2,49 proc. na 730,18 pkt., SASX-30 wzrósł o 0,67 proc. na 920,81 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 773 103,04 KM. (ekapija.ba)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 8 086 806,78 KM, przeprowadzono 470 transakcji. Indeks BIRS wzrósł o 0,95 proc., FIRS wzrósł o 0,86 proc. Największe obroty wśród firm odnotowano w akcjach spółki Rafinerija ulja a.d. Modriča – 56 400,98 KM – oraz Veletekstil a.d. Banja Luka – 62 906,12 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 1 270 334,71 KM, z czego ponad 350 tys. KM wyniósł obrót obligacjami RS. (ekapija.ba, blberza.com)

 

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE