Home / Bałkany / BiH / BiH: 6-12 października 2011 r.

BiH: 6-12 października 2011 r.

12 października 2011 r.
Sukces bh. firmy zagranicą
Prywatna firma CJ z Bihacia, wytwarza dla austriackiego rynku kotły centralnego ogrzewania, dźwigi morskie i różne inne narzędzia. Jej prezesem jest 28-letni Dino Čavkić. Przedsiębiorstwo odnotowało wzrost produkcji trzy razy w ciągu ostatnich dwóch lat.
– Nasz inżynier Smail Omeragić, jako przełożony Guglera [austryjacki partner CJ – przyp.red.], nadzorował instalację czterech turbin dla małych elektrowni wodnych w Korei Południowej, Prowadzimy również równoległą instalację dziesięciu turbin w Macedonii, a także prace w Albanii. W styczniu przyszłego roku będziemy montować pierwszą turbinę w BiH marki Gugler – powiedział Čavkić. (dnevniavaz.ba)

11 października 2011 r.
UniCredit wprowadza aplikacje mobilne
UniCredit Bank jest obecnie jedynym bankiem w BiH, który zaoferował swoim klientom dostęp do mobilnych usług bankowych. Aplikacja pozwala klientom na wykonywanie pełnych transakcji finansowych z banku, niezależnie od czasu i miejsca, bezpieczny wgląd w stan i ruchy kont i kart, zaciąganie kredytów ratalnych i innych, przelewy pomiędzy kontami, umożliwia dostęp do kursów walut, ich kupno i sprzedaż. Mobilne usługi mogą być realizowane we wszystkich gałęziach UniCredit Bank, a aplikacja dostosowana jest do urządzeń Android OS i można ją pobrać bezpośrednio z Android Market lub na stronie unicreditbank.ba. (dnevni-list.ba)

10 października 2011 r.
Rozwój strefy przemysłowej Sarajewa
Umowa, na mocy której Kanton Sarajewo współfinansuje rozwój strefy przemysłowej w Sarajewie (w gminach Hadžići, Ilidža, Ilijaš i Vogošcia), zostanie podpisana w poniedziałek, 17 października, ogłoszono w biurze prasowym Kantonu Sarajewo. Umowa zostanie podpisana w imieniu władz KS przez Rusmira Sendicia [Minister Gospodarki – przyp.red.] i burmistrzów wspomnianych gmin – Hamda Ejubovicia, Senaida Memicia, Nusreta Masicia i Edina Smajicia. Władze KS przyjęły program alokacji środków na współfinansowanie stref przemysłoys.wych w gminach na łączną kwotę 960 tys KM, z których gmina Hadžići otrzyma 150 tys. KM , gmina Ilidža – 260 tys. KM, gmina Ilijaš – 300 tys. KM i gmina Vogošcia – 250 tys. KM. (info-market.ba)

9 października 2011 r.
Wzrosła sprzedaż i skup produktów rolnych
Łączna wartość sprzedaży produktów rolnych z prywatnych gospodarstw rolnych i spółdzielni rolniczych oraz skupu produktów rolnych od indywidualnych producentów w FBiH w sierpniu wyniosła 18 mln KM, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 31,3%. Według wskaźników Federalnego Urzędu Statystycznego, łączna wartość sprzedaży produktów rolnych z prywatnych gospodarstw rolnych i spółdzielni w sierpniu wyniosła 9 mln KM, czyli o 48,2% więcej niż w 2010 roku. Łączna wartość skupu produktów rolnych z gospodarstw wyniosła 8.9 mln KM – o 17,7% niż w poprzednim roku. (biznis.ba)

8 października 2011 r.
Budżetówka zarabia najmniej
Przeciętne wynagrodzenie pracowników w jednostkach budżetowych w Republice Serbskiej jest o 30% niższe niż średni poziom w pozostałych częściach BiH, natomiast przedsiębiorstwa są winne miliony KM, głównie z niezapłaconych podatków, ale także za wykorzystaną energię elektryczną. Przedstawiciele jednostek budżetowych i odpowiednie związki zawodowe starają się ponownie pomóc rządowi RS w zmniejszeniu zadłużenia i znalezieniu rozwiązania dotyczącego wyrównania wynagrodzeń. (biznis.ba)

7 października 2011 r.
Eko-produkcja w BiH
Produkcja żywności ekologicznej w BiH dopiero zaczyna się rozwijać. Bośniacy zrównują żywność ekologiczną z tradycyjną, co jest błędem, zdaniem ekspertów. Jednak, choć ten rodzaj produkcji dopiero startuje, niektórzy rolnicy są w stanie już w tej chwili się z niego utrzymać. Zdaniem członków Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych FBiH postawa rządu wobec rolnictwa ekologicznego zmieniła się w porównaniu z wcześniejszym okresem. Prezes Stowarzyszenia ” Organsko FBiH „, Sead Herceg, mówi, że od dziesięciu lat zajmuje się produkcją ekologiczną i z niej żyje. (slobodnaevropa.ba)

6 października 2011 r.
Problemy finansowe lotnika w Banja Luce
Dotychczasowy dyrektor generalny lotniska w Banja Luce, Zoran Okilj, zrezygnował ze swojego stanowiskaa, ale firma wciąż nie sposobu wyjścia z trudnej sytuacji, w której się znajduje. Z tego jednego lotniska w RS prawie żaden samolot nie wylatuje, a długi narastają. Ministerstwo ogłosiło wybór nowego dyrektora generalnego w ciągu dwóch miesięcy, podczas stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora obejmie Marinko Bašić, były dyrektor wykonawczy ds. prawnych. Rozwiązania dotyczącego wyjścia lotniska z długów nie ma, a liczba lotów i pasażerów jest coraz mniejsza. (indikator.ba)

Przegląd gospodarczy przygotowała Dominika Gapska

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE