Home / Bałkany / BiH / BiH: 7 – 13 stycznia 2013 r.

BiH: 7 – 13 stycznia 2013 r.

konvertibilne marke

Bulgartabac przejmie Fabrykę Tytoniu Banjaluka

Większościowy właściciel Fabryki Tytoniu Banjaluka, posiadający 55% udziałów w przedsiębiorstwie, Nebojša Antonić i przedstawiciele bułgarskiego holdingu Bulgartabac osiągnęli porozumienie ws. sprzedaży i przejęcia udziałów w spółce. Do końca stycznia ma zostać podpisana umowa wstępna, zaś już w połowie lutego Bulgartabac miałby przejąć fabrykę. (indikator.ba)

 

Inwestorzy z Turcji i Kuwejtu zainteresowani BiH

Przedsiębiorcy pochodzący z Turcji i Kuwejtu odwiedzili BiH, aby prowadzić rozmowy ws. możliwych inwestycji w sektory energetyki i turystyki. Tureccy inwestorzy oglądali możliwe lokalizacje dla elektrowni wodnych – według ekspertów BiH wykorzystuje zaledwie 10% potencjału w tym zakresie i możliwości inwestycyjne w tym zakresie są ogromne. Inwestorzy z Kuwejtu wyrazili zainteresowanie wkładem w turystykę i promocję BiH jako celu podróży, a także tworzeniem produktów skierowanych do turystów z Zatoki Perskiej. Rozważano także możliwość stworzenia bezpośredniego połączenia lotniczego Kuwejt-Sarajewo. (24sata.info, indikator.ba)

 

Sanela Jenkins zarejestrowała nową firmę w BiH

Pochodząca z Sarajewa Sanela Jenkins, której napoje bezalkoholowe Neuro są sprzedawane na rynku USA, Wielkiej Brytanii i Brazylii, zarejestrowała w BiH spółkę Bosnian Natural Resources Investment (BNRI), która ma inwestować między innymi w zasoby naturalne, wodę i energetykę. Jenkins nie wyklucza, że w przyszłości w Bośni i Hercegowinie może zostać także utworzony zakład produkujący jej napoje na rynki Europy Południowo-Wschodniej, jednak wymagałoby to ogromnej inwestycji. – Mogę przyciągnąć dużych inwestorów, ale inwestycje wymagają przede wszystkim bezpieczeństwa i stabilnej sytuacji politycznej – powiedziała.

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w pierwszym półroczu 2012 r. – Bank Centralny

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2012 r. napływ inwestycji zagranicznych netto wyniósł 578 mln KM (295 mln EUR). Najwięcej zainwestowano w produkcję metali nieszlachetnych, 240 mln KM i handel hurtowy i detaliczny – 186 mln KM. Niewielki odpływ kapitału odnotowano w sektorze handlu nieruchomościami – 3 mln KM. Najwięcej w BiH ulokowali Rosjanie – 190 mln KM, zaś największy odpływ odnotowano w przypadku Słowenii – 18 mln KM.

 

Ranking Wolności Gospodarczej Heritage Foundation: BiH na 103. miejscu

BiH znalazła się na 103. miejscu rankingu wolności gospodarczej, który co roku przygotowują Heritage Foundation i Wall Street Journal. Kraj otrzymał 57,3 punkty i utrzymał pozycję z roku poprzedniego, pośród państw europejskich zajął 39. miejsce na 43 państwa. W stosunku do raportu z roku 2012 dostrzeżono poprawę w zarządzaniu wydatkami publicznymi, jednak spadek z sferach wolności pracy i swobód fiskalnych. (indikator.ba)

 

Z akcyzy paliwowej zebrano 262 mln KM na budowę autostrad

W 2012 roku zebrano 262 mln KM (140 mln EUR), z czego 157 mln KM przeznaczone jest na naprawę dróg a 105 mln KM na budowę autostrad, pokazują dane Urzędu ds. Podatków Pośrednich BiH (UIOBiH). Z całkowitej, zebranej kwoty 105 mln KM FBiH przypadło 59%, RS 39% a Dystryktowi Brčko 2%. Pozostałe 157 mln KM przeznaczonych na naprawę dróg wpłacono na wspólne konto BiH, tak aby Ministerstwa Finansów w entitetach mogły dalej dokonywać przydziałów środków w swoich departamentach ds. dróg.

 

W Kantonie Sarajewo zatwierdzono współfinansowanie 258 stażów

W ramach publicznego zaproszenia do programu „Wzmacnianie konkurencyjności na rynku pracy – zdobywanie pierwszego doświadczenia”, które zostało ogłoszone przez Federalne Służby Zatrudnienia na początku grudnia ubiegłego roku, Publiczne Służby Zatrudnienia Kantonu Sarajewo zatwierdziły współfinansowanie stażów dla 258 osób. Beneficjentami programu są podmioty gospodarcze zarejestrowane w FBiH, które regularnie płacą podatki i składki. Nie mogły w nim uczestniczyć instytucje, które przyjmowały pracowników za pośrednictwem Agencji Służby Cywilnej oraz pracodawcy, którzy korzystali z kredytów bądź bezzwrotnych środków z budżetów służb kantonalnych bądź instytucji odpowiedzialnych za zatrudnienie. Pracodawcy biorący udział w programie mogą zatrudnić 1 osobę, jeśli posiadają 5 pracowników; 3 osoby, jeśli posiadają 10 pracowników; 10 osób, jeśli posiadają 30 i więcej pracowników.

 

RS: Rekordowa różnica w płacach w sektorze publicznym i prywatnym

Ekonomiści ponownie ostrzegają, że w RS istnieje rekordowa wysokość różnicy płac pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Obecnie ok. 28,5% wszystkich zatrudnionych w RS pracuje w rządzie i instytucjach rządowych, wg stanu na dzień 16 lipca 2012, w organach administracji było zatrudnionych 3 683 urzędników państwowych i 1 461 innych pracowników. Dane te nie obejmują spółek państwowych. Zapowiadane przez rząd zmniejszenie płac o 10 do 35% i rozwiązanie konkretnych agencji ma ograniczyć wydatki na wynagrodzenia, które wynoszą ponad 56,5 mln KM (29 mln EUR), co doprowadziłoby w efekcie do zmniejszenia części środków budżetowych przeznaczonych na płace z 39 do 33%.

 

Zapowiedziano strajk generalny pracowników w RS

Związki zawodowe pracowników szkolnictwa, policji, administracji publicznej oraz sądownictwa w Republice Serbskiej zdecydowały, że 21 stycznia rozpoczną strajk generalny. Protest jest spowodowany niezadowoleniem z planu budżetowego RS, który przewiduje zmniejszenie płac. Związki uważają, że istnieje możliwość jego zmian, dzięki którym będzie można uniknąć cięć.

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 708 311,05 KM, przeprowadzono 140 transakcji i wymieniono 377 174 papiery wartościowe. Indeks BIFX spadł o 0,89 proc. na 1 598,35 pkt., SASX-10 wzrósł o 0,65 proc. na 762,33 pkt., SASX-30 wzrósł o 0,31 proc. na 938,42 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo – 14 616 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 156 873,82 KM. (sase.ba)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 291 756,48 KM, przeprowadzono 189 transakcji. Indeks BIRS spadł o 0,62 proc., FIRS wzrósł o 0,76 proc. Największe obroty wśród firm odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 52 624,45 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 157 662,56 KM, z czego 66 820,29 KM wyniósł obrót obligacjami Republiki Serbskiej. (blberza.com)

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE