Home / Bałkany / BiH / BiH: 75 EUR na każdy dzień pobytu

BiH: 75 EUR na każdy dzień pobytu

konvertibilna marka - bhreporter.ba.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów BiH decyzją dotyczącą minimalnej wysokości środków niezbędnych na utrzymanie cudzoziemca podczas planowanego pobytu w Bośni i Hercegowinie, od 2013 r. obcokrajowiec musi dysponować kwotą w wysokości 150 KM (ok. 300 PLN, 75 EUR) lub jej równowartością w obcej walucie na każdy dzień planowanego pobytu.

Oszacowano, iż jest to kwota, która wystarczy na zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę zdrowotną i wyjazd z BiH. Cudzoziemiec powinien udowodnić, że posiada takie fundusze w gotówce (w krajowej lub zagranicznej walucie) bądź w postaci bezgotówkowej (karty kredytowe itp.), a także zaproszenie lub dowód opłacenia zakwaterowania.

Wykazać można również posiadanie innego typu środków, takich jak – przykładowo – nieruchomości w BiH. Ponadto, obcokrajowiec mający dowód płatnego podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, indywidualnego lub zbiorowego, posiada tym samym środki na finansowanie opieki zdrowotnej. Podobnie cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę w BiH spełnia wymagania dotyczące posiadania niezbędnych środków.

Dragan Mektić, dyrektor Służby ds. Cudzoziemców, powiedział, że decyzja ta w rzeczywistości obowiązuje od 2008 roku, kiedy to uchwalono ustawę o przemieszczaniu się, pobycie cudzoziemców i azylu, a każdego roku zmieniana jest jedynie minimalna ilość środków, które powinien posiadać obcokrajowiec na każdy dzień pobytu.  Zaznaczył także, iż ustawa dotyczy wszystkich państw, również z regionu, ale jest ona zazwyczaj egzekwowana w przypadku osób pochodzących z krajów o wysokiej migracji.

Źródło: biznis.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE