Home / Bałkany / BiH / BiH: 8 – 14 października 2012 r.

BiH: 8 – 14 października 2012 r.

AirAsia i Tarhan&Tower Airlines potencjalnymi partnerami strategicznymi BH Airlines

Dwie duże spółki lotnicze, malezyjska AirAsia i turecka Tarhan&Tower Airlines wyraziły zainteresowanie zakupem udziałów w BH Airlines, w najbliższych dniach mają zacząć się konkretne rozmowy wstępne w tej sprawie. Spółka turecka proponuje wprowadzenie dwóch samolotów McDonnell Douglas MD-82 i zakup kolejnych 10 samolotów Boeing lub Airbus oraz uruchomienie połączeń dla podróżnych, lotów czarterowych i towarowych, z kolei AirAsia, znacząca azjatycka niskobudżetowa linia lotnicza, chciałaby poprzez udziały w BH Airlines wejść na rynek BiH i w Mostarze otworzyć regionalne centrum dla Europy. (indikator.ba)

 

KfW finansuje budowę elektrowni wodnej

Niemiecki państwowy bank rozwoju (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) pozytywnie ocenił przygotowanie projektu budowy elektrowni wodnej Janjići na rzece Bośni i wyraził zainteresowanie sfinansowaniem tego projektu 30 mln EUR korzystnego kredytu. Przedstawiciele spółki Elektroprivreda BiH i KfW podpisali wstępne porozumienie. Bank sfinansował już studium wykonalności dla elektrowni, które wykonała niemiecka spółka Fihtner. Łączna wartość projektu to 37 mln EUR, elektrownia ma wytwarzać rocznie 68 GWh energii elektrycznej, co zapewni BiH większe bezpieczeństwo energetyczne. (indikator.ba)

 

MKF zwiększy swoje inwestycje w BiH

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC) chce zwiększyć swoją aktywność w BiH, a rozwój sektora prywatnego jest kluczowy dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego w BiH, powiedział dyrektor wydziału ds. klimatu inwestycyjnego grupy Banku Światowego, Pierre Guislain. MKF chce zarówno udzielać porad i współpracować z władzą w celu ograniczenia biurokracji i ujednolicenia procedur, jak i konkretnie zajmować się spółkami prywatnymi. (indikator.ba)

 

Zmiany w systemie podatkowym

FBiH, RS i dystrykt Brčko przyjęły kolejne zmiany przepisów podatkowych, aby, dzięki ulgom, stworzyć warunki do wzrostu zatrudnienia i poprawy sytuacji gospodarczej. W RS wprowadzono dwa rodzaje ulg dla podatników, którzy inwestują w produkcję oraz zwiększają zatrudnienie, z kolei w FBiH zwolniony z podatku dochodowego jest każdy przedsiębiorca, który poprzez eksport osiągnął ponad 30% rocznego dochodu. Zmiany w FBiH dotyczą także podatku dochodowego w przypadku inwestycji przekraczających 20 mln KM (10,5 mln EUR) w ciągu 5 lat oraz w sytuacji, kiedy firma zatrudnia ponad 50 osób niepełnosprawnych. (oslobodjenje.ba)

 

IPA: Przekazano KE 12 nowych propozycji

Dyrekcja ds. integracji europejskiej przekazała Komisji Europejskiej propozycję projektów do środków IPA w 2013 roku. Są to zarówno propozycje, które nie zostały ujęte w pakiecie IPA 2012-2013, który dostarczono KE 13 lipca br., jak i projekty, które należało poprawić lub uaktualnić zgodnie z uwagami KE. Nowy pakiet zawiera 12 propozycji, których łączna wartość wynosi 91,63 mln EUR. (indikator.ba)

 

FBiH i RS uczestnikami EXPO REAL 2012 w Monachium

Wszystkie niesprywatyzowane przedsiębiorstwa w BiH, które powinny zostać poddane temu procesowi, zostały przedstawione na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL, które odbyły się od 8 do 10 października w Monachium. Federację BiH na EXPO REAL 2012 reprezentowała Agencja Prywatyzacji (APFBiH), natomiast Republikę Serbską przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej RS, Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej RS, miast Banja Luka oraz gminy Gradiška.

 

UniCredit przewiduje nieznaczne ożywienie gospodarki BiH w 2013 roku

UniCredit opublikował analizę rynku Środkowej i Wschodniej Europy CEE Quarterly dla ostatniego kwartału tego roku, w której prognozuje recesję w roku 2012 (spadek gospodarczy 0,9%) oraz niewielki wzrost gospodarczy BiH w roku 2013. Przyszłoroczny wzrost ma być spowodowany niewielką poprawą w otoczeniu zewnętrznym, realny wzrost PKB szacowany jest na 0,8%. Pozytywnym impulsem według analityków UniCredit może być przyznany BiH przez MFW kredyt stand-by w wysokości 400 mln EUR, który zobowiązuje BiH do wdrożenia niezbędnych reform strukturalnych i stworzenie możliwości dla zwiększenia inwestycyjnej orientacji budżetów na wszystkich szczeblach. (biznis.ba)

 

MFW: Powrót BiH na przedkryzysowy wzrost dopiero w 2017 r.

BiH w tym roku będzie w całkowitej stagnacji ekonomicznej, a na stopy wzrostu sprzed kryzysu nie wróci nawet za pięć lat, pokazała prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Analitycy MFW w nowym raporcie globalnym potwierdzili przewidywania o tegorocznym zahamowaniu PKB oraz o niewielkim, jednoprocentowym wzroście w przyszłym roku. Szacuje się, że w 2017 r. BiH osiągnie czteroprocentowy wzrost gospodarczy, co oznacza, że stopa będzie niższa niż w ciągu ostatnich trzech latach poprzedzających kryzys (w 2006 r. – 6%, 2007 r. – 6,1%, 2008 r. – 5,8%). Wzrost cen konsumpcyjnych w tym roku wyniesie 2,2%, zaś w przyszłym 2,1%, natomiast deficyt na rachunku bieżącym BiH w 2012 r. osiągnie 8%, a w 2013r. 7,7%.

 

Raport KE: BiH najsłabsza w regionie

W tegorocznym raporcie Komisji Europejskiej BiH wypadła znacznie gorzej w porównaniu do zeszłorocznego sprawozdania, również negatywnego. Jednym z głównych powodów tak surowej oceny jest korupcja, głęboko zakorzeniona we wszystkich strukturach państwowych. Komisja pozytywnie oceniła postępy BiH w zakresie utworzenia Rady Ministrów, przyjęcia budżetu oraz wysiłków podejmowanych na drodze do przeprowadzenia reformy sądownictwa, jednakże nie równoważą one braku niezbędnych zmian w administracji publicznej oraz budowy funkcjonalnych i przejrzystych ram instytucjonalnych.

Pełny raport KE dostępny jest tutaj.

 

Podsumowanie tygodnia na giełdach BiH:

SASE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 5 973 496,66 KM, przeprowadzono 306 transakcji i wymieniono 625 801 papierów wartościowych. Indeks BIFX spadł o 0,43 proc. na 1 625,58 pkt., SASX-10 spadł o 3,20 proc. na 728,93 pkt., SASX-30 spadł o 1,22 proc na 920,96 pkt. Największe obroty po raz kolejny odnotowano w akcjach spółki Bosnalijek d.d. Sarajevo. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 208 096,73 KM. (bankar.me)

BLSE

Obroty w minionym tygodniu wyniosły 3 332 691 KM, przeprowadzono 759 transakcji. Indeks BIRS spadł o 0,90 proc., FIRS wzrósł o 6,97 proc. Największe obroty odnotowano w akcjach spółki Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 177 949 KM. Łączny obrót na rynku obligacji wyniósł 1 618 384 KM, z czego ponad 948 tys. KM wyniósł obrót obligacjami RS. (bankar.me, blberza.com)

 

Opracowała: Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE