Home / Bałkany / BiH / BiH: Bałkany nie mogą być ignorowane

BiH: Bałkany nie mogą być ignorowane

Autor: Mirjana Rakela

Członkowie Rady Europy dyskutowali wczoraj o sytuacji politycznej na Bałkanach, szczególnie w kontekście wydarzeń w północnym Kosowie i kryzysu politycznego w Bośni i Hercegowinie, który trwa od ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych.

Co należy zrobić, aby sytuacja się nie pogarszała, gdyż wspomnienia tego, co działo się dwadzieścia lat temu podczas oblężenia Sarajewa, zbrodni w Srebrenicy, wojny w Kosowie, są wciąż bardzo świeże? Bałkany nie mogą być ignorowane i regionowi powinno się pomóc, otwierając wszystkim europejską perspektywę – powiedziano, między innymi, podczas debaty na jesiennym posiedzeniu Rady Europy w Strasbourgu. Ten punkt porządku obrad znalazł się na wspomnianej sesji w trybie pilnym.
Przewodniczący Komitetu Politycznego, Björn von Sydow, przedstawił sprawozdanie na temat sytuacji na Bałkanach. Przypomniał, że Rada Europy w styczniu uchwaliła rezolucję wzywającą kraje regionu pojednania i dialogu politycznego. Tym razem raport skoncentrował się na ostatnich napięciach i konfliktach w Kosowie, blokadzie dialogu między Prisztiną i Belgradem, a także impasie politycznym w BiH, która rok po wyborach jest nadal bez rządu. „Ten kryzys jest najdłuższy od czasu zakończenia wojny w 1995 roku”, powiedział von Sydow.
„W raporcie zwracamy uwagę, że północne Kosowo nie powinno pozostać „czarną dziurą ” na Bałkanach Zachodnich, poza kontrolą rządu, zarówno w Belgradzie jak i Prisztinie. Priorytetami w regionie muszą pozostać: bezpieczeństwo, stabilność, poszanowanie praw człowieka, zarówno w Kosowie jak i w innych jego miejscach. Uznane międzynarodowo granice nie mogą budzić wątpliwości i powinny być respektowane, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa. Kolegom w BiH, chcielibyśmy przypomnieć pilną potrzebę znalezienia rozwiązania i utworzenia rządu na szczeblu krajowym, w celu realizacji niezbędnych reform, który powstrzyma upadek gospodarczy i przygotuje kraj do wejścia do Unii Europejskiej „, powiedział przewodniczący Komitetu Politycznego.

Przezwyciężyć średniowieczne koncepcje
Von Sydow podkreślił, że BiH powinna natychmiast przyjąć wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu, zgodnie z którym również członkowie mniejszości narodowych, a nie tylko przedstawiciele Bośniaków, Serbów i Chorwatów, jako składnik narodowy mają prawo do konkurowania i bycia wybieranym jako przedstawiciele władz BiH. Wezwał przedstawicieli państw członkowskich Rady Europy, aby nadal zwracali uwagę na Bałkany i uważnie monitorowali wydarzenia w regionie oraz podejmowali inicjatywy dyplomatyczne, gdy zajdzie taka potrzeba.

Andreas Gross, przedstawiciel Szwajcarii, ostrzegł, że grupy przestępcze w Kosowie dążą do poddania zwykłych ludzi swojej „władzy”, czemu koniecznie należy zapobiec.
„Prezydent Serbii, Tadić, jest gotowy do dialogu, a rząd Kosowa chce być wiarygodny – to są dobre podstawy do przezwyciężenia kryzysu. W BiH, kryzys ma swoje źródło w dwóch różnych koncepcjach politycznych. Jedna z nich na pierwsze miejsce stawia tożsamość etniczną, a druga – obywatelską”, powiedział Gross.
„Musimy przezwyciężyć stare, średniowieczne koncepcje. Niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek partia polityczna uważała, że ma wyłączne prawo do reprezentowania jednej grupy etnicznej. Jest to niedopuszczalne w demokracji, w której istnieje prawo do różnorodności, nawet w ramach tej samej grupy etnicznej”, powiedział Gross.
Alexander Dundee w Wielkiej Brytanii powiedział, że wszystkie kraje w regionie Bałkanów Zachodnich, chcą być częścią Unii Europejskiej. Dodał, że po Słowenii i Chorwacja, od 2013 roku, zostanie członkiem UE, co jest ważne dla przyszłości regionu.

Nie należy porównywać Kosowa z Bośnią i Hercegowiną
Przedstawiciel Serbii, Dragoljub Mićunović, opowiedział się za organizacją międzynarodowej konferencji w sprawie Kosowa, w której wzięli by udział przedstawiciele z Prisztiny, Belgradu, Brukseli oraz Rady Europy i ONZ. Ostrzegł, że przemoc nie dotyka tylko północnej części Kosowa.
„Obejmuje całe Kosowo. Właśnie z powodu braku praworządności. Niezbędna jest międzynarodowa konferencja w celu przezwyciężenia obecnej sytuacji”, powiedział Mićunović.

Przedstawiciele Serbii powtórzyli znany pogląd, że należy pamiętać o raporcie Dick’a Marty, który mówi o handlu ludzkimi narządami w Kosowie, i wezwali społeczność międzynarodową do rozpoczęcia skutecznego dochodzenia w tej sprawie.

Przedstawicielka BiH, Milica Marković, uważa, że raport i styczniowa rezolucja stanowią dokładny obraz aktualnych wydarzeń na Bałkanach. Jednak, jej zdaniem niedopuszczalne jest, aby umieszczać znak równości między sytuacją w BiH i Kosowie.
„W północnym Kosowie mamy do czynienia przemocą fizyczną, utratą życia, a w BiH z problemami politycznymi. Nie możemy zgodzić się w sprawie utworzenia rządu, Rady Ministrów i nie wprowadziliśmy w życie wyroków Trybunału Praw Człowieka w sprawie Sejdić – Finki”, powiedziała Milica Marković.

Tekst: slobodnaevropa.org, tłum. i red. Dominika Gapska

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE