Home / Bałkany / BiH / BiH: Bank Centralny uzyskał najwyższe oceny od UE

BiH: Bank Centralny uzyskał najwyższe oceny od UE

Bank Centralny BiH, po przeprowadzonej kontroli fazy postimplementacyjnej, za zakończone sukcesem wdrożenie projektu we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) i Eurosystemem (część Europejskiego Systemu Banków Centralnych- przyp. red.) zdobył najwyższą ocenę – 5A . Uzyskał on najwyższą notę we wszystkich możliwych kategoriach, takich jak: Znaczenie i jakość projektu, Skuteczność wdrażania, Wyniki, Wpływ projektu dzisiaj, Trwałość.

Po roku od zakończeniu programu technicznej współpracy Banku Centralnego BiH i EBC, EU określiła swój projekt jako najambitniejszy i zakończony największym sukcesem. Kluczowymi czynnikami sukcesu były m. in.: precyzyjnie zdefiniowany cel projektu i bardzo wysoki poziom odpowiedzialności Banku Centralnego BiH we wszystkich fazach projektu, co umożliwiło nabycie wiedzy o najlepszych i najaktualniejszych praktykach i standardach, które są utrzymywane w europejskich bankach centralnych.

Projekt ten został przeprowadzony przez EBC we współpracy z siedmioma bankami centralnymi Eurosystemu w ramach programu technicznej pomocy Bankowi Centralnemu BiH. Jego celem było wzmocnienie kompetencji instytucji i wsparcie przygotowania do uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (ESBC). Projekt ten przyczynił się do podwyższenia zdolności Banku Centralnego BiH w dziedzinie przygotowywania stóp procentowych i portfelów inwestycyjnych, a także przeprowadzania ekonomicznych analiz, badań, projekcji oraz aktywnego śledzenia polityki monetarnej w ramach zarządzania walutą.

W BiH Bank Centralny uważa się za jedną z najsilniejszych instytucji, która ma pozytywny wpływ na makroekonomiczną stabilność kraju. Dział Public Relations Banku Centralnego BiH, ogłosił, że dzięki temu Bank pokazał, że jest gotowy, aby swoją politykę i wytyczne harmonizować z europejskimi standardami.

Źródło: biznis.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE