Home / Bałkany / BiH / BiH: Belgijscy inwestorzy zainteresowani potencjałem turystycznym RS

BiH: Belgijscy inwestorzy zainteresowani potencjałem turystycznym RS

Przedstawiciele potencjalnych inwestorów z Belgii, podczas wizyty w Ministerstwie Handlu i Turystyki RS, wyrazili poważne zainteresowanie inwestycjami w turystykę na terytorium RS.
W Ministerstwie zorganizowano prezentację pod tytułem „Możliwości inwestycyjne w sektorze turystycznym w Republice Serbskiej”, w której zaprezentowano walory turystyczne m. in. górę Jahorina, Park Narodowy Sutjeska, Trebinje, twierdzę Kastel w Banja Luce, jako potencjalne projekty inwestycyjne.
Podczas spotkania przedstawiciele belgijskich inwestorów i Departamentu Turystyki podkreślili wyjątkowe położenie geograficzne i duży potencjał turystyczny RS, który przyciąga inwestorów zagranicznych.

Tekst: balkans.com, tłum. i red. Dorota Wojciechowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE