Home / Bałkany / BiH / BiH: Bezrobocie dwa razy większe niż w Grecji

BiH: Bezrobocie dwa razy większe niż w Grecji

Stopa bezrobocia w BiH wynosi obecnie ok. 44%, czyli dwa razy więcej niż w krajach UE, w których zaobserwowano wzrost problemów z zatrudnieniem związanych z kryzysem gospodarczym. Przykładem takiego kraju jest Grecja.

Najnowsze dane agencji Eurostat pokazują stałe zmniejszanie się liczby miejsc pracy w EU. Maksymalny poziom bezrobocia zaobserwowano w Hiszpanii – 24%, w Grecji – 22% i Portugalii – 15%. Nie jest to jednak aż tak duży problem w porównaniu ze wskaźnikiem bezrobocia w BiH.

Przedstawiciel Związków Zawodowych twierdzi, że bezrobocie w BiH sięga nawet 46%, a wiele osób wiąże koniec z końcem tylko dzięki zatrudnieniu „na czarno”. Analitycy przewidują w najbliższym czasie konieczność „zaciskania pasa” przez wielu mieszkańców krajów EU. Niestety, obywatele BiH są skazani na taką konieczność już od wielu lat, a rząd wciąż nie podejmuje żadnych działań, które miałyby zapobiec rosnącej stopie bezrobocia.

Według oficjalnych danych obecnie ponad 519 tys. osób szuka pracy.

 

Źródło: seebiz.net

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE