Home / Bałkany / BiH / BiH: Bezrobocie wśród młodych wynosi prawie 60 procent
bezrobocie

BiH: Bezrobocie wśród młodych wynosi prawie 60 procent

Mimo tego, że w ciągu ostatnich czterech lat wydano ponad 700 mln KM [ok. 1,4 mld PLN] na publiczną służbę ds. zatrudnienia, odnotowuje się stały wzrost stopy bezrobocia – dwie na trzy młode osoby na rynku pracy są bezrobotne.

W Bośni i Hercegowinie są obecnie setki tysięcy bezrobotnych, a odsetek bezrobotnych dosięgnął prawie 60 procent, twierdzi autor studium „Bezrobocie młodych w BiH – Aktualna sytuacja, wyzwania i zalecenia” Erol Mujanović.

- W trakcie pisania tego studium, przed paroma miesiącami, poziom bezrobocia wynosił 58% i osiągnęliśmy rekord Europy, to znaczy, że na trzy młode osoby na rynku pracy, aż dwie są bezrobotne, wyjaśnił Mujanović.

Według niego, chodzi o najnowsze studium nad bezrobociem młodych, które jest podsumowaniem poprzednich badań i ma na celu skupić się na tym, co dobrego można w tym kierunku zrobić, na bezpośrednich zaleceniach w celu poprawy sytuacji, aby pomóc młodym ludziom szybciej i łatwiej znaleźć zatrudnienie na rynku pracy.

Mówiąc konkretnie o tym, co można zrobić, Mujanović twierdzi, że nawet nie czekając na pozytywne przesłanki polityczne, które poprawią sytuację gospodarczą i sytuację na rynku pracy, można bardzo wiele zrobić i pracować nad podnoszeniem umiejętności młodych ludzi, przekwalifikowywać za pomocą konkretnych szkoleń na deficytowe zawody.

- Mamy świetny przykład w BiH i to jest miasto Goražde, gdzie bezrobocia prawie nie ma, dzięki jednemu czy dwóm inwestorom, z którymi doszło do porozumienia w sprawie kontynuacji działalności, wyjaśnił Mujanović i dodał, że otwarto fabryki, które zatrudniają setki pracowników.

Manager projektu Centrum Inicjatyw Obywatelskich i analityk polityczny Adis Arapović powiedział, że w BiH znajduje się 14 służb publicznych ds. zatrudnienia.

- Bośnia i Hercegowina jest zdecydowanie najmniejszym krajem z największą liczbą publicznych służb zatrudnienia, które rocznie wydają średnio 170 mln KM [ok. 340 mln KM]. W tym roku wydadzą najmniej 160 mln KM [ok. 320 mln PLN], powiedział Arapović dodając, że mimo, iż w ciągu ostatnich czterech lat wydano blisko 700 mln KM [ok. 1,4 mld PLN] odnotowuje się ciągły wzrost stopy bezrobocia.

Według Arapovicia BiH jest również jedynym krajem w regionie i Europie, które prawo do opieki medycznej wiąże z zatrudnieniem.

- W publicznych służbach ds. zatrudnienia pracuje 900 ludzi, a w ewidencjach jest 550.000 bezrobotnych. To oznacza, że na jednego urzędnika przypada 1300 osób bez pracy a każdy urzędnik może poświęcić tylko kilka minut miesięcznie zatrudnionemu, aby udzielić mu rad i pomóc.

Jedną z uczestniczek prezentacji była Sanela Čekić-Bašić, która powiedziała, że problem bezrobocia wśród młodych nie jest czymś specyficznym tylko dla BiH, jest to fenomen regionalny, europejski, a także globalny.

- Jeżeli spojrzeć na stopę bezrobocia wśród młodych ludzi, to są one dość wysokie, ponad 50%, jednak nie tylko w BiH, ale również w Serbii, Macedonii, nieco ponad 40% w Czarnogórze, Albanii itd., wyjaśniła Sanela Čekić-Bašić.

Źródło: seebiz.net

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE