Home / Bałkany / BiH / BiH: Brak decyzji w sprawie Mostaru

BiH: Brak decyzji w sprawie Mostaru

spotkanie w OHR_oslobodjenje.ba

W środę, 23 stycznia, w Sarajewie, odbyło się w spotkanie partii politycznych Mostaru z przedstawicielami OHR. Niestety, nie uzyskano na nim żadnego kompromisu w kwestii zmiany statusu miasta Mostar. Na spotkaniu nie zjawili się przedstawiciele partii SDA. Jak  powiedział Aner Žuljević, przewodniczący kantonalnej komisji SDP HNK, w  interesie SDA i HDZ, leży, by nie dokonały się żadne istotne zmiany w Mostarze.

– Nie doszliśmy do żadnych wniosków. Jakakolwiek  propozycja kompromisu, jeśli chodzi o decentralizację i próbę znalezienia rozwiązania dla sytuacji w mieście, napotyka na radykalny opór HDZ. Założyliśmy, że SDA i HDZ jako koalicja, już od 14 lat rządząca miastem, ma wspólny cel, to jest obstrukcję parlamentarną tego procesu – powiedział Aner Žuljević. Jak podkreślił, każda propozycja SDP napotykała na otwarty sprzeciw HDZ. OHR pełniło funkcję mediatora w tym procesie, próbując osiągnąć kompromis, ale tak naprawdę to lokalni politycy powinni rozwiązać ten problem. Jeśli kolejne spotkania będą miały podobny charakter, prawdopodobnie nie dojdzie do tego zbyt szybko. Slađan Bevanda, przewodniczący miejskiej komisji HDZ BiH Mostar, podkreślił, że jego  partia jest gotowa do kompromisu i rozmów.

Jak wspomniano, na spotkaniu nie zjawili się przedstawiciele partii SDA. Komitet miejski tej partii wysłał oficjalne pismo, informując Valentina Inzko, Wysokiego Przedstawiciela ds. BiH o nieobecności na konferencji. Jako przyczynę wskazano fakt, iż Klub Boszniaków nie jest traktowany na równi z innymi.

W sprawie statusu Mostaru OHR zaproponowało by strefa centralna nie była strefą głosowania jako taką, lecz by elektorat tej strefy włączyć do innych multietnicznych jednostek wyborczych. Liczba członków rady miejskiej wybranych w każdym okręgu wyborczym będzie określony decyzją Trybunału Konstytucyjnego i prawem wyborczym BiH.

źródło: oslobodjenje.ba, oslobodjenje.ba

About Ewa Janas

KOMENTARZE