Home / Bałkany / BiH / BiH: Budowa portu w Neum włączona do planu zagospodarowania przestrzennego FBiH

BiH: Budowa portu w Neum włączona do planu zagospodarowania przestrzennego FBiH

Towarzystwo Morskie BiH intensywnie opowiada się za budową portu w Neumie, który uważa za strategiczny interes państwa.

Eksperci z sąsiednich krajów uważają, że cały morski i oceaniczny import oraz eksport mógłby się odbywać w porcie Neum, ponieważ po wejściu Chorwacji do UE, możliwość korzystania z portu w Ploče przez BiH będzie ograniczona. Prezes Towarzystwa Morskiego BiH Bakir Tanović uważa, że wszystkie szczeble rządowe w BiH powinny poważnie podejść do sprawy budowy portu Neum.

– Według naszej propozycji, budowa portu trwałaby nie dłużej niż rok i sześć miesięcy. Następnie należałoby trasę kolejową, która jest w pobliżu Adriatycko-Jońskiej Autostrady, liczącą 10 km między Čapljine i Hutova blata, trzeba by powiązać Neum z miejscowością Hutova blata, przedstawił Tanović.

Tanović przypomniał także, że ostatnie rozmowy dotyczące portu Neum odbyły się przed trzema miesiącami. Plan Towarzystwa Morskiego został przyjęty i włączony do planu zagospodarowania przestrzennego Federacji BiH jako specjalny obszar portu w Zatoce Malostońskiej, o długości 10,5 km.

Tanović jest przekonany, że port Neum ma wszelkie predyspozycje, aby zostać najbardziej rozwiniętym portem adriatyckim, zarówno ze względu na głębokość morza, która wynosi średnio 23 m, jak i dostępność, ponieważ znajdowałby się w zatoce i nie byłoby zagrożenia wielkimi falami. Aby projekt mógł ruszyć, należy ustalić granicę z Chorwacją, granicę wód terytorialnych, wyjście na pełne morze i zbudować korytarz przez Neum.

– Jeżeli Koridor 5c nie skończy się w Neumie i jeżeli w tym mieście nie zostanie wybudowany port, nasz paneuropejski korytarz transportowy nie będzie finansowo opłacalny, ani nie osiągnie swojego podstawowego celu, czyli połączenia Morza Adriatyckiego z Morzem Bałtyckim – powiedział Tanović.

Według różnych badań, m.in. prowadzonych przez brytyjską firmę „Scott Wilson”, która przygotowała plan budowy korytarza Koridr 5c, przewiduje, że w przyszłości większość transportu odbywać się będzie drogą morską. Badanie to wykazało także, że porty adriatyckie są słabo wykorzystywane. Aktualnie dąży się do poprawy wszystkich portów od Salonik aż po Triest.

Bośniackie media podkreślają, że port w Neumie byłby powiązany z Dunajem, co otworzyłoby duże możliwości transportowe i finansowe.

– Jeżeli BiH będzie miała swój port to będzie mogła eksportować towary do wszystkich części świata – powiedział Tanović, który przypomniał, że w 1997 roku ówczesny Minister Transportu i Komunikacji BiH Nedžad Branković przedstawił Ministrowi Transportu i Komunikacji Turcji Bin Aliji Jildirimu propozycję inwestycji tureckiego kapitału w projekt budowy portu Neum.
Turcja ze względu na sytuację polityczną, nie była wtedy w stanie zainwestować w port na terenie BiH.

Tanović uważa, że budowa portu oraz linii kolejowej w Neumie nie będzie kosztować więcej niż 200 mln euro, co oznacza, że FBiH może zrealizować ten projekt korzystając z własnych środków.

Źródło: seebiz.eu

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE