Home / Bałkany / BiH / BiH: Co szósty obywatel zagrożony skrajnym ubóstwem

BiH: Co szósty obywatel zagrożony skrajnym ubóstwem

Oficjalna stopa bezrobocia w Bośni i Hercegowinie pod koniec ubiegłego roku wynosiła 27,6%, zaś wśród ludzi młodych aż 59,7%, co oznacza trzykrotnie wyższy poziom w porównaniu do najbiedniejszych krajów UE – Bułgarii i Rumunii.
Stagnacja gospodarcza i brak podstawowych reform społecznych spowodowały, że nawet co szóstemu obywatelowi BiH grozi skrajne ubóstwo – ostrzegają eksperci.

Unia Europejska z powodu kryzysu gospodarczego i finansowego przewiduje wzrost ubóstwa w krajach członkowskich. Nowa fala kryzysu jeszcze silniej uderzy w obywateli BiH, którzy w wyniku zniszczeń wojennych, są o wiele bardziej podatni na zapaści gospodarcze.
Według ostatnich badań, stopa bezwzględnej granicy ubóstwa w BiH, która oznacza obywateli z miesięcznym dochodem do 205 KM (437 PLN) wynosiła 14%, czyli około 538 tys. mieszkańców.
Analitycy sugerują, aby nie mylić niedawno przedstawionych danych dotyczących ubóstwa w BiH, które kształtuje się na poziomie 18,5%, gdyż dotyczą one ubóstwa relatywnego, czyli osób z nieco większymi dochodami.
Eksperci uważają, że stopa bezwzględnego ubóstwa w tym i przyszłym roku, może tylko wzrastać, a liczba osób żyjących w ubóstwie może przekroczyć 650 tys., w kraju o łącznej populacji 3,84 mln i dotknie głównie ludzi młodych i emerytów.
Prognozy międzynarodowych instytucji finansowych pokazują, że BiH czeka w 2012 r. stagnacja gospodarcza lub w najlepszym przypadku niewielki wzrost PKB o 0,2%.

Analityk ekonomiczny Duljko Hasić twierdzi, że niestabilność polityczna, mimo niedawno utworzonego rządu centralnego Vjekoslava Bevandy, szerząca się korupcja oraz niekorzystne środowisko biznesowe, tworzą pesymistyczny obraz bośniackiej gospodarki.
– Wszystkie dane wskazują, że nie dojdzie do wzrostu aktywności gospodarczej, głównie w zakresie wielkości produkcji przemysłowej, a także przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które wraz z zagranicznymi przekazami pieniężnymi uczestniczą w balansowaniu deficytu w handlu zagranicznym BiH. Niestety, z powodu problemów w strefie euro, czynniki te osłabiają i wpływają na stagnację gospodarczą, która w BiH potrwa aż do 2014 r. Konsekwencją będzie wzrost stopy bezrobocia i ubóstwa. – mówi Hasić.

Dyrektor organizacji pozarządowej Inicjatywa dla Lepszej Inkluzji Społecznej (IBHI) Žarko Papić, autor kilku raportów dotyczących opieki społecznej i ubóstwa w BiH, uważa obecną sytuację jako dramatyczną.
Jako podstawowy problem opieki społecznej BiH, Papić wyróżnił bardzo małą skuteczność w przeciwdziałaniu ubóstwu. Odwołując się do danych Banku Światowego, wskazał, że BiH 4% PKB przeznacza na pomoc finansową poprzez różnorodne formy pomocy społecznej.

Kryterium przyznania pomocy finansowej z budżetu, jest status prawny, a nie rzeczywiste potrzeby, co sprawia, że pomoc otrzymują weterani wojenni, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Przepisy te doprowadziły do sytuacji, w której weteran wojenny może posiadać nieruchomości o wartości 10 mln KM (21,3 mln PLN) i dodatkowo z rocznego czynszu zarobić  50 tys. KM (106,5 tys. PLN) a oprócz tego od państwa otrzymuje dodatek wojenny i zasiłek dla niepełnosprawnych. Taka sytuacja fiskalna jest nie do utrzymania, co więcej społecznie niesprawiedliwa – twierdzi Popić.

Tekst: seebiz.net, nezavisne.rs,  tłum. i red. Dorota Wojciechowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE