Home / Bałkany / BiH / BiH: Co z członkostwem w NATO?

BiH: Co z członkostwem w NATO?

Autorka: Ewa Janas

 

Spotkanie Izetbegović – Rasmussen

10 kwietnia w Brukseli doszło do spotkania przewodniczącego Prezydium BiH Bakira Izetbegovicia i Sekretarza Generalnego NATO Andersa F. Rasmussena. Jak podkreślał Rasmussen, NATO wspiera euroatlantyckie aspiracje BiH. Wyraził nadzieję, że implementacja decyzji o własności obiektów wojskowych będzie sprawna. Dodał również, że NATO wdzięczne jest zaangażowaniu BiH w działania w Afganistanie. Podkreślił  ogromny postęp, jaki zrobiła BiH w ostatnich miesiącach – w grudniu, po długotrwałych negocjacjach i rozmowach uformowano Radę Ministrów, w marcu podpisano porozumienie dotyczące wcześniej wspomnianej kwestii wojskowego majątku, które długo wstrzymywało postępy BiH na drodze do członkostwa w NATO. Jak podkreślał Rasmussen, stabilizacja i dobrobyt BiH są kluczowe dla regionu i Europy.

– Będzie to wymagać trudów politycznych, zdecydowania i dialogu. Ale będzie to warte tego trudu, ponieważ wszystkie państwa regionu należą do wspólnoty euroatlantyckiej. Pozwólcie mi jeszcze raz podkreślić, że drzwi do NATO są otwarte dla wszystkich państw podzielających nasze wartości i gotowych do wzięcia odpowiedzialności – powiedział Rasmussen.

USA pomoże?

W marcu senator Dick Lugar przedstawił Komitetowi Spraw Zagranicznych USA, rezolucję dotyczącą rozszerzenia NATO, która mogłaby przyspieszyć uzyskanie członkostwa przez BiH (oprócz BiH, rozszerzenie miałoby dotyczyć również Czarnogóry, Macedonii i Gruzji). Rezolucja została przyjęta jednogłośnie. Oznacza to, że BiH stanie się poważnym kandydatem, a nie tylko ‘państwem aspirującym do NATO’. W dokumencie BiH przedstawiona została jako państwo spełniające warunki do przyjęcia amerykańskiej pomocy dla członkostwa BiH w NATO. Wcześniej Lugar wezwał Baracka Obamę do przedstawienia konkretnego plany dotyczącego członkostwa BiH (i wymienionych państw) w NATO na szczycie w Chicago w maju. 

BiH będzie w NATO?

Wydaje się, że jedną z najtrudniejszych kwestii pozostaje ewentualne referendum i groźba niskiego poparcia dla członkostwa w NATO zwłaszcza Republiki Serbskiej. Izetbegović podkreśla w związku z tym, że referendum zostanie przeprowadzone tylko na poziomie całego państwa, nie entitetów. RS jednak pozostaje oporne. Dobrym przykładem może być partia DNS (Demokratski narodni savez), która podkreśla poparcie dla członkostwa w NATO, ale tylko po przeprowadzeniu referendum i dopiero po wcześniejszym uzyskaniu członkostwa przez Serbię.

Według niektórych należałoby podkreślać opłacalność członkostwo w NATO dla RS, mimo jej niechęci. Mogłoby ono znacznie umocnić jej pozycję poza BiH (w stosunkach z samą Serbią) i w ramach BiH jako entitetu.

BiH liczy na to, że na majowym szczycie zostanie włączona do Planu Działania na rzecz Członkostwa (MAP), co byłoby ostatnim etapem przed zaproszeniem do Sojuszu.

Według najbardziej optymistycznego scenariusza, istnieje możliwość, że BiH mogłaby zostać członkiem NATO już w 2014 r. Analizując jednak sytuację w samym państwie, mimo zaangażowania BiH w działania NATO, wydaje się to niemożliwe.

 

Źródło: biznis.ba, vijesti.ba, wprost.pl, oslobodjenje.ba

 

About Ewa Janas

KOMENTARZE