Home / Bałkany / BiH / BiH członkiem Rady Wykonawczej ONZ Kobiety
UN Women - wikimedia.org

BiH członkiem Rady Wykonawczej ONZ Kobiety

Po aktywnych działaniach Stałego Przedstawicielstwo BiH przy ONZ we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych BiH i innymi bh. instytucjami Bośnia i Hercegowina została wybrana w Nowym Jorku na członka Rady Wykonawczej ONZ Kobiety – organu ONZ zajmującego się kwestiami równości płci i zwiększenia roli kobiet. Sprawowanie mandatu rozpocznie się w styczniu 2014, a zakończy w 2016 roku.

Rada Wykonawcza zarządza działaniami operacyjnymi ONZ Kobiety we współpracy z Radą Gospodarczą i Społeczną ONZ. Jej działalność koncentruje się na koordynacji programów i projektów zajmujących się problematyką równości płci, które są przygotowywane i wdrażane przez struktury ONZ.

ONZ Kobiety ma swoje biuro Sarajewie (otwarte w 2008 roku) i poprzez realizację różnych projektów promuje równość płci i działa na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet. Źródłem jego finansowania jest Fundusz Powierniczy ONZ i Fundusz ONZ na Rzecz Kobiet.

Źródło: klix.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE