Home / Bałkany / BiH / BiH: Deficyt handlu zagranicznego wyniósł 6,8 mld KM

BiH: Deficyt handlu zagranicznego wyniósł 6,8 mld KM

Eksport BiH w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy tego roku wyniósł 7,3 mld KM [14,6 mld PLN], co stanowi 3,5% mniej niż w analogicznym okresie 2011 r., a import wyniósł 14,1 mld KM [28,2 mld PLN], czyli o 0,2% mniej niż w tym samym okresie 2011 r., prezentują dane Urzędu Statystycznego BiH.

Wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł 51,8%, zaś deficyt w handlu zagranicznym 6,8 mld KM [13,2 mld PLN].

Metali nieszlachetnych i produktów z metali nieszlachetnych eksportowano za 1,7 mld KM [3,4 mld PLN], czyli o 0,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a importowano za 1,23 mld KM [2,46 mld PLN] , czyli o 3,6% mniej niż w zeszłym roku.

Artykuły spożywcze, napoje, alkohol i wyroby tytoniowe eksportowano za 306,9 mln KM [613,8 mln PLN], czyli o 4,4% więcej niż w takim samym okresie 2011 r., a importowano za 1,37 mld KM [2,74 mld PLN], czyli o 0,3% więcej.

Eksport tekstyliów wyniósł 347 mln KM [694 mln PLN], czyli 7,1% więcej niż w tym samym okresie 2011 r., a import osiągnął kwotę 681,1 mln KM [1362,2 mln PLN], czyli o 2,6% mniej.

Eksport drewna, węgla drzewnego i korka wyniósł 470,7 mln KM [941,4 mln PLN], a import 145,6 mln KM [291,2 mln PLN].

W kategorii pojazdów, samolotów i statków eksport wyniósł 188,9 mln KM [377,8 mln KM], a import 851,8 mln KM [170,3,6 mln PLN].

Duży udział w całkowitym eksporcie miały maszyny, urządzenia elektrotechniczne i aparaty, a wartości ich eksportu wyniosła 731,3 mln KM [1462,6 mln PLN], podczas gdy importu tylko 1,69 mln KM [3,38 mln PLN].

Jednak największy udział miały substancje mineralne takie jak ropa naftowa i produkty ropopochodne, których eksport wyniósł równo 3 mld KM [6 mld PLN]. W tym samym czasie import substancji mineralnych wyniósł 819 mln KM [1638 mln PLN].

Eksport do krajów CEFTA w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2012 r. osiągnął sumę 2,3 mld KM [4,6 mld PLN], czyli o 12,7 % mniej niż w analogicznym okresie 2011 r., podczas gdy import wyniósł 3,5 mld KM [7 mld PLN], czyli o 1,4 % mniej niż w zeszłym roku. Wskaźnik pokrycia importu eksportem, biorąc pod uwagę wyłącznie kraje CEFTA wyniósł 65,7%.

Eksport do krajów UE wyniósł 4,3 mld KM [8,6 mld PLN], czyli o 0,6 % więcej niż w tym samym okresie 2011 r., zaś import wyniósł 6,6 mld KM [13,2 mld PLN], czyli o 2,2 % więcej niż w zeszłym roku. Natomiast wskaźnik pokrycia importu eksportem osiągnął 64,9 %.

BiH najwięcej eksportowała do Niemiec, Chorwacji, Włoch, Serbii i Austrii a najwięcej importowała z Chorwacji, Niemiec, Rosji, Serbii i Włoch.

Źródło: indikator.ba, bhas.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE