Home / Bałkany / BiH / BiH: Deficyt handlu zagranicznego wyniósł 448 mln EUR

BiH: Deficyt handlu zagranicznego wyniósł 448 mln EUR

problemZimportemTowarów.telegrafi.com

BiH w okresie pierwszych dwóch miesięcy tego roku importowała towary o wartości 2,148 mld KM [4,3 mld PLN], czyli o 10,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podczas gdy wartość eksportu wyniosła 1,253 mld KM [2,5 mld PLN].

Wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł 58,3%, podczas gdy deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 895 mln KM [1,79 mld PLN].

W tym okresie eksport towarów z BiH do krajów CEFTA wyniósł 330 mln KM [660 mln PLN], czyli o 15% więcej niż w tym samym okresie w 2012 r., podczas gdy import wyniósł 443 mln KM [886 mln PLN], czyli o 2,8% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźnik pokrycia importu ekspertem wyniósł 74,5%.

Eksport do krajów UE w okresie pierwszych dwóch miesięcy wyniósł 769 mln KM [1538 mln PLN], czyli o 10,7% więcej niż w tym samym okresie 2012 r., podczas gdy import wyniósł 1,011 mld KM [2,02 mld PLN], czyli o 9,3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Najwięcej BiH eksportowała do Niemiec, Chorwacji, Włoch, Słowenii i Serbii, natomiast najwięcej importowała z Rosji, Chorwacji, Niemiec, Włoch i Serbii.

Udział FBiH w całkowitym eksporcie BiH w lutym 2013 r. wyniósł 69,5%, natomiast w imporcie 64,2%. Deficyt handlowy FBiH w lutym wyniósł 273,95 mln KM [547,9 mln PLN], przy czym wartość eksportu wyniosła 449,37 mln KM [898,7 mln PLN] a importu 723,33 mln KM [1,447 mld PLN].

Eksport FBiH w lutym był o 29,74 mln KM [59,5 mln PLN], czyli o 7,1% większy w porównaniu do stycznia br. i o 100,19 mln KM [200,38 mln PLN], czyli o 28,7% większy w stosunku do stycznia 2012 r.

Import FBiH w lutym było o 40,28 mln KM [80,56 mln PLN], czyli o 5,9% większy w porównaniu do stycznia br. i o 65,64 mln KM [1,31 mln PLN], czyli o 10% więcej w stosunku do stycznia 2012 r.

Wskaźnik pokrycia importu eksportem w FBiH w lutym wyniósł 62,1%, czyli o 0,7% więcej w stosunku do stycznia, kiedy to wynosił 61,4%.

W lutym FBiH najwięcej eksportowała do Niemiec i Chorwacji a najwięcej importowała z Chorwacji i Niemiec.

Źródło: biznis.ba, biznis.ba, indikator.ba, biznis.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE