Home / Bałkany / BiH / BiH: Emir Suljagić w Kongresie USA

BiH: Emir Suljagić w Kongresie USA

emir_suljagic_oslobodjenje.ba

W poniedziałek, czwartego marca w Kongresie USA Rada Doradcza ds. Bośni i Hercegowiny (ACH) wraz z Instytutem Demokratycznym zorganizowały konferencję pod tytułem „Bośnia i Hercegowina 17 lat później: rola USA w pokonywaniu przeszkód na drodze do stabilizacji”.

Gościem komentatorem konferencji był Emir Suljagić, ocalały z ludobójstwa w Srebrenicy dziennikarz, pisarz i aktywista. Jest autorem książki „Pocztówki z grobu”, pierwszego świadectwa o wspomnianej zbrodni. Podczas wyborów lokalnych w BiH w 2012 roku zorganizował i z sukcesem przeprowadził kampanię związaną z rejestracją wyborców, „Glasat ću za Srebrenicy” („Będę głosował na Srebrenicę”), która obecnie funkcjonuje jako modelowy przykład dla obywatelskiego ruchu „1. Mart” („Pierwszy Marzec”), którego celem jest zmniejszanie skutków ludobójstwa i czyszczenia etnicznego na terytorium całej BiH.

W słowach, które wygłosił kongresmenom, podkreślił znaczenie ciągłego amerykańskiego zaangażowania w BiH i potrzebę nacisku na implementację Aneksu 7 porozumienia pokojowego z Dayton, które zakończyło wojnę w BiH i służy teraz jako konstytucja państwa.

Wspomniane porozumienie składa się z 11 aneksów, ale E. Suljagić podkreślił szczególne znaczenie siódmego: Porozumienie o uchodźcach i osobach przesiedlonych. Aneks ten gwarantuje „wszystkim uchodźcom i osobom przesiedlonym prawo do swobodnego powrotu do miejsc swego pochodzenia. Strony powinny zapewnić, że uchodźcom i osobom przesiedlonym umożliwi się powrót bezpieczny, bez ryzyka molestowania, maltretowania, prześladowania lub dyskryminacji, szczególnie na podstawie ich etnicznego pochodzenia, wyznania lub poglądów politycznych. Strony powinny przedsięwziąć wszystkie niezbędne kroki, tak, by powstrzymać działania na ich terytorium, które utrudniają lub spowalniają bezpieczny i dobrowolny powrót przesiedlonych”. E. Suljagić zwrócił uwagę na to, że mniejszy entitet BiH, Republika Serbska (RS) łamie postanowienia porozumienia z Dayton, zwłaszcza rząd RS, który  uporem ogranicza obywatelom BiH swobodę przepływu osób i wyboru miejsca pobytu, czyli praw zagwarantowanych Aneksem 7. Korzystając z taktyki zastraszania, RS powstrzymała większość przesiedlonych przed powrotem do ich miejsc pobytu sprzed wojny. Około 5000 ha ziemi w RS  nie jest wykorzystywane w celach rolniczych ze względu na to, że entitet RS dokonał etnicznego czyszczenia mieszkańców, zabrakło więc obywateli, którzy mogliby korzystać z tych zasobów. Oprócz tego, RS zainwestowała spore środki finansowe w promowanie idei negowania ludobójstwa. Obywatelska inicjatywa „1.Mart” ma na celu rejestrację mieszkańców BiH by głosowali w miejscach swego przedwojennego pobytu na nadchodzących wyborach powszechnych, które odbędą się w 2014 roku. To zagwarantowałoby uformowanie list wieloetnicznych w Parlamentach BiH i RS.

źródło: oslobodjenje.ba

About Ewa Janas

KOMENTARZE