Home / Bałkany / BiH / BiH: Federacja świętuje Dzień Państwowości

BiH: Federacja świętuje Dzień Państwowości

25 listopada 1943 roku, w miejscowości Mrkonjić, odbyła się pierwsza sesja ZAVNOBiH [Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Bośni i Hercegowiny – przyp. red.], na której stworzono podstawy nowoczesnego państwa Bośni i Hercegowiny w jej historycznych granicach, datowanych jeszcze od czasów średniowiecza.
W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział 247 delegatów z całej BiH, z czego 173 było uprawnionych do głosowania. Na pierwszym posiedzeniu formalnie ustanowiono ZAVNOBiH jako kontynuatorkę Ruchu Narodowo-Wyzwoleńczego [NOP – Narodno-oslobodilački pokret – przyp. red.] w BiH. W praktyce jednak działała ona jako jego najwyższa władza.
Delegaci przyjęli rezolucję ZAVNOBiH i Proklamację narodów BiH, która zaznacza, że w przyszłości BiH oraz jej mieszkańcy mogą być reprezentowani w kraju i zagranicą tylko przez ZAVNOBiH i AVNOJ [Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije, Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii – przyp. red.]. Przepisy te wyraziły determinację mieszkańców BiH do stworzenia kraju, który nie jest ani serbski, ani chorwacki, ani muzułmański, ale jest braterską wspólnotą, w której można zagwarantować pełną równość wszystkich Serbów, Muzułmanów i Chorwatów. Podczas sesji wybrano także delegację z 58 członków, którzy będą reprezentować BiH w drugiej sesji AVNOJ (29 listopada 1943 r.).
Obecnie Dzień Państwowości obchodzony jest jako święto narodowe tylko w Federacji BiH.

Tekst: dnevniavaz.ba, tłum. i red. Dominika Gapska

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE