Home / Bałkany / BiH / BiH: Gmina Ljubinje chce przyłączyć się do Czarnogóry

BiH: Gmina Ljubinje chce przyłączyć się do Czarnogóry

Mieszkańcy gminy Ljubinje, leżącej we wschodnim pasie Hercegowiny na terytorium Republiki Serbskiej, chcą zorganizować referendum, w którym zadecydują o przyłączeniu swojego terenu do Czarnogóry. Jeśli zamiar ten zostanie zrealizowany, będzie to pierwszy przypadek odłączenia się całej gminy od danego kraju w tym regionie.

Sytuacja mieszkańców stopniowo pogarsza się, ponieważ systematycznie ubożeją. Utrzymują się oni przede wszystkim z rolnictwa, jednak w ostatnich latach i ten dochód stał się niepewny, gdyż nie są organizowane skupy produktów rolnych. Dlatego właśnie pojawił się plan przyłączenia do Czarnogóry, która jest najbliżej położona.

– Od lat czekamy na nadejście lepszych czasów, ale mamy wrażenie, że Ljubinje zostało przez wszystkich zapomniane. Od kiedy sprawuję urząd burmistrza ani razu nie zaoferowano nam pomocy płynącej z wyższych szczebli organizacyjnych – powiedział burmistrz Ljubinje, Vesko Budinčić.

Wiadomości z Ljubinje zaskoczyły przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Samorządu Terytorialnego Republiki Serbskiej, którzy nie chcą w żaden sposób komentować doniesień o planowanym referendum.

Zgodnie z prawem, Rada Gminy może podjąć decyzję o rozpisaniu referendum w przypadku uzyskania większości głosów radnych. Wniosek o ustanowienie gminnego referendum może złożyć jedna trzecia radnych, burmistrz lub prezydent, grupa co najmniej 10% wyborców zarejestrowanych w spisie wyborców w danej gminie czy mieście lub 3 tys. wyborców, jeśli lista uprawnionych do głosowania w danej gminie lub mieście przekracza 30 tys. wyborców. Prawo stanowi, że w przypadku inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zmiany konstytucji, praw bądź innych przepisów i  regulaminów Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej lista sygnatariuszy inicjatywy musi obejmować co najmniej 3 tys. podpisów obywateli.

Źródła: seebiz.eu, alo.rs

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE

Pod koniec sierpnia przejeżdżałam przez te tereny rowerem; rzeczywiście, okolica wygląda na dość zapomnianą przez wszystkich…ale, jeśli się nie mylę, gmina nie sąsiaduje bezpośrednio z Czarnogórą, więc ze względów, powiedzmy, logistycznych, dość kłopotliwe…choć, oczywiście, nie jest niemożliwe. Abstrahując od kwestii politycznych.