Home / Bałkany / BiH / BiH: Gospodarka potrzebuje inwestycji w transport i energetykę

BiH: Gospodarka potrzebuje inwestycji w transport i energetykę

Największe szanse Bośni i Hercegowiny na rozwój gospodarczy leżą w infrastrukturze transportowej i energetyce, które najszybciej mogą przyciągnąć inwestycje zagraniczne i zapewnić nowe miejsca pracy, powiedział specjalny przedstawiciel UE w Bośni i Hercegowinie, Peter Sorensen. Otwierając w poniedziałek, (24 września) w Sarajewie, konferencję „Droga do regeneracji – odpowiedź na kryzys”, podkreślił, że BiH musi zmniejszyć wydatki publiczne oraz że strukturalne reformy w państwie zostaną wsparte ze środków IPA.

Zdaniem Sorensena, BiH nie będzie miała szans na przyspieszenie drogi do akcesji do UE, jeśli priorytetem polityków będzie rekonstrukcja władzy, a nie kluczowe reformy. Głównymi zadaniami BiH powinny być wspomniane już ograniczenie wydatków publicznych, redukcja nieefektywnej i monstrualnej biurokracji, przygotowanie do akcesji Chorwacji do UE, a także przyspieszenie procesu dostosowania prawa krajowego do unijnego. Na otwarciu konferencji, Nermin Nikšić, premier FBiH, podkreślił z kolei, że nowa umowa z MFW w znaczącym stopniu przyczyni się do konsolidacji sektora finansowego w BiH. Nikšić również zwrócił uwagę na potrzebę realizacji inwestycji w infrastrukturę i energetykę.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele odpowiednich ministerstw, specjaliści oraz przedstawiciele społeczności międzynarodowej. Dyskutowano w ramach trzech grup tematycznych: wydatki publiczne i inwestycje w czasie kryzysu, inwestycje publiczne w sektor energetyczny i inwestycji publiczne w sektor transportu.

źródło: seebiz.net, indikator.ba

About Ewa Janas

KOMENTARZE