Home / Bałkany / BiH / BiH: „Gras” wkrótce ogłosi upadłość

BiH: „Gras” wkrótce ogłosi upadłość

Gras Sarajevo, sutra.ba

Kantonalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Gras” znajduje się w znacznie trudniejszej sytuacji niż sądzono do tej pory, wyjawił Jusuf Bubica, minister transportu KS, dodając, że wszelkie dochody w tej firmie przeznaczane są na wynagrodzenia.

– Ich dochody osiągnęły wartość produktu krajowego brutto, tak więc z tego powodu mogliby z miejsca zakończyć działalność.  Głównym problemem jest jednak to, iż firma oceniana jest bardzo negatywnie, a straty przewyższają wartość kapitału – oznajmił minister.

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację, będą musiały zostać podjęte radykalne środki, aby uratować to, co może jeszcze zostać uratowane. W przedsiębiorstwie zostanie przeprowadzony audyt, na podstawie którego powstanie raport biznesowy. Gdy zostanie on ujawniony, właściwe instytucje zgodnie z prawem rozpoczną procedurę upadłościową, jednakże upadłość nie oznacza końca firmy.

– Jeśli dojdzie do upadłości, to mimo wszystko za komunikację miejską będzie odpowiadać „Gras”, gdyż nową firmę tworzyć będą ci sami ludzi, zmieni się natomiast znacząco jej struktura. Zarządzać będzie nią administracja zewnętrzna, przygotowany zostanie projekt konsolidacji, a także plan postawienia przedsiębiorstwa na własne nogi. Ze względu na to, iż firma odpowiada za linie kolejowe, tramwaje i trolejbusy na obszarze całego kantonu, jego władze muszą w tej kwestii czym prędzej zadziałać – podkreślił Bubica.

Minister potwierdził, iż w firmie jest znaczna nadwyżka pracowników – według niektórych wskaźników jest to 500 osób, z których 250 to inwalidzi, stanowiący osobną kategorię społeczną, za którą odpowiadać powinno Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych, Wysiedleńców i Uchodźców KS. Jego zdaniem, „Gras” jako podmiot gospodarczy nie może pełnić funkcji ośrodka pomocy społecznej, tak jak i wspomniane ministerstwo nie jest odpowiedzialne za transport.

Źródło: indikator.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE