Home / Bałkany / BiH / BiH: Holendrzy przejmują mleczarnie

BiH: Holendrzy przejmują mleczarnie

Holenderska firma Royal FrieslandCampina stanie się nowym właścicielem dubickiego Mlijekoproduktu,  banjaluckiej Mljekary i małej firmy mleczarskiej East Milk z Sarajewa poprzez przejęcie ich od serbskich właścicieli. Royal FrieslandCampina na swojej stronie internetowej poinformowało, że podpisało również memorandum z firmą Salford Capital Partners, dotyczące nabycia belgradzkiego Imleka i subotickiej Mlekary, w celu ugruntowania swojej pozycji rynkowej Europie Południowo-Wschodniej.

Przejście firm w posiadanie nowego właściciela spowoduje włączenie do holenderskiej sieci załogi obu serbskich mleczarni na Bałkanach Zachodnich, co obejmuje 1470 pracowników w sześciu zakładach produkcyjnych i cztery biura w Serbii, Bośni i Macedonii. Cees ’t Hart, dyrektor generalny Royal FrieslandCampina, stwierdził, że przejęcie przyczyni się do zwiększenia portfela marek korporacji i umocni jej pozycję w Europie Południowo-Wschodniej, jednego z obszarów strategicznych firmy.

Holendrzy dzięki przejęciu mleczarń poszerzą teren swoich dotychczasowych inwestycji na Węgrzech, w Rumunii i Grecji o Serbię, BiH i Macedonię, co w efekcie zwiększy liczbę potencjalnych konsumentów o ok. 76 mln i stworzy solidne podstawy dla dalszego rozwoju firmy.

Tekst: seebiz.eu, tłum. i red. Dominika Gapska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE