Home / Bałkany / BiH / BiH: Human Rights Watch – Polityczny kryzys utrudnia reformy praw człowieka

BiH: Human Rights Watch – Polityczny kryzys utrudnia reformy praw człowieka

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem międzynarodowej organizacji Human Rights Watch (HRW), kryzys polityczny w BiH wciąż utrudnia wprowadzenie reform w dziedzinie praw człowieka, w tym zmian niezbędnych do zaprzestania restrykcji wobec Romów i Żydów, którzy chcą się angażować w życie polityczne kraju.

Raport HRW wskazuje, że Romowie w BiH są nadal powszechnie dyskryminowani. Niepokojąca jest również malejąca liczba przesiedleńców powracających do swoich pierwotnych miejsc zamieszkania. Wciąż niesatysfakcjonująca jest także liczba romskich dzieci uczących się w szkołach. W BiH 99% Romów pozostaje bezrobotnych.

HRW wspomina również w raporcie o atakach na dziennikarzy oraz wskazuje na brak działań mających na celu zapewnienie niezawisłości mediów i wolności słowa w BiH.

Zmiana strategii w 2010 roku, która miała na celu zwiększenie liczby powracających do BiH uchodźców, nie przyniosła oczekiwanego skutku. Według UNHCR [Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców – przyp. red.], w ciągu pierwszych 6. miesięcy 2011 roku, jedynie 146. uchodźców i 177. wysiedleńców wróciło do miejsca zamieszkania zajmowanego przed wojną. W połowie 2011 roku zarejestrowano 113 188 wysiedlonych osób, z czego 48 583 w FBiH, 64 359 w RS i 246. w dystrykcie Brčko. Przyczyny odkładania powrotu do dawnego miejsca zamieszkania są różne. Przede wszystkim wymieniany jest brak stabilizacji ekonomicznej, nierozwiązane kwestie mieszkaniowe oraz niechęć ludzi do powrotu do miejsca, w którym będą należeć do mniejszości etnicznych.

U BiH nadal mieszkają Romowie, Aszkali i Egipcjanie ze statusem tymczasowo chronionych.

UNHCR poinformowało, że w czerwcu 2011 roku w BiH przebywało 152. kosowskich Romów.

Tekst: mojevijesti.ba, tłum. i red. Alicja Samolewicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE