Home / Bałkany / BiH / BiH: Zlatko Lagumdžija z wizytą w Brukseli

BiH: Zlatko Lagumdžija z wizytą w Brukseli

Spotkanie ze Štefanem Fülem

 17 kwietnia w Brukseli doszło do spotkania Ministra Spraw Zagranicznych BiH Zlatko Lagumdžiji z Komisarzem EU ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, Štefanem Fülem. Na spotkaniu poruszono kluczowe kwestie dla BiH na drodze do UE. Podkreślono również, że bardzo ważne jest jak najszybsze wejście w życie Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SSP), które możliwe będzie dopiero po przystosowaniu konstytucji BiH do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie „Sejdić – Finci”. Dodatkowo zwrócono uwagę na potrzebę efektywnej koordynacji instytucji państwowych i na poziomie entitetów we wprowadzaniu reform unijnych.

Füle wykazał duże zainteresowanie pozostałymi problematycznymi kwestiami między Chorwacją a BiH i obiecał pełne wsparcie ze strony Komisji Europejskiej.

Przyznano, że szczególną uwagę trzeba zwrócić na umowę dotyczącą projektów finansowanych ze środków IPA na rok 2012.

 

BiH zarzuca się, że jako państwo, które deklaruje chęć akcesji do EU nie ma planu przystosowania państwowego systemu prawnego do prawa UE. 35 grup roboczych, każda zajmująca się jednym rozdziałem acquis communautaire, zostało utworzonych już cztery lata temu. Jednak w raporcie Komisji Europejskiej z zeszłego roku podkreśla się brak wspólnej wizji przyszłości BiH i dobrej organizacji instytucjonalnej oraz brak woli politycznej. Jeszcze w zeszłym roku, Štefan Füle, w liście do ówczesnego przewodniczącego Rady Ministrów, Nikoli  Špiricia, alarmował, że potrzebna jest poprawa mechanizmu koordynacji kwestii unijnych w ramach parlamentu, izb i Rady Ministrów.

Warunek Brukseli jest jasny. Niezbędne jest utworzenie sprawnego mechanizmu umożliwiającego koordynację zmian w systemie prawnym na wszystkich poziomach – narodowym i entitetów.

 

Spotkanie z ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich NATO

19 kwietnia, z kolei, Lagumdžija uczestniczył w konferencji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO i państw, które biorą udział w misji ISAF w Afganistanie. Dodatkowo, poza konferencją, spotkał się z ministrami Turcji, Finlandii, Bułgarii, Słowacji, Ukrainy, Albanii, Czarnogóry i Chorwacji. Tematem rozmów była integracja euroatlantycka BiH, współpraca państwa i możliwości rozwoju, a przede wszystkim przygotowania do szczytu w Chicago (balkanistyka).

Lagumdžija podkreślił duże zaangażowanie BiH w misję w Afganistanie oraz wyraził poparcie dla utworzenia specjalnego Funduszu na utrzymanie afgańskich sił bezpieczeństwa.

Ewa Janas

 

Źródła: mfa.ba, dnevni-list.ba, 24sata.info

About Ewa Janas

KOMENTARZE