Home / Bałkany / BiH / BiH: Liczba bezrobotnych zmalała o 0,19%

BiH: Liczba bezrobotnych zmalała o 0,19%

30 września w spisie Urzędu Pracy widniało 529 989 osób niezatrudnionych. W porównaniu do poprzednich miesięcy liczba bezrobotnych zmalała o 987 osób – ogłosiła Agencja Pracy i Zatrudnienia w BiH.
W comiesięcznym „Statystycznym przeglądzie stanu rynku pracy w BiH” powiadomiono, że na dzień 30 września w Federacji BiH liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 2132 osoby (0,58%), uległa zwiększeniu w Republice Serbskiej o 904 osoby (0,6%) a w Dystrykcie Brčko o 241 osób (2,08%).
Według statystyk Agencji Pracy i Zatrudnienia najbardziej widoczny jest spadek liczby niezatrudnionych osób z wyższym wykształceniem, jest ich o 1090 mniej niż w zeszłym miesiącu.
We wrześniu łącznie 17604 osoby zostały usunięte z ewidencji Urzędu Pracy, z czego 10799 osób zostało zatrudnionych. W tym samym czasie 5614 osób przestało pracować.
Według danych Agencji statystycznej w BiH w sierpniu 2011 roku liczba zatrudnionych wynosiła 692471 osób, z czego 280913 to kobiety. W porównaniu do lipca 2011 roku łączna liczba zatrudnionych zmalała o 0,5%, zmalała także liczba zatrudnionych kobiet, o 0,7%.
Stopa zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu wynosiła 43,4% i w porównaniu do lipca zwiększyła się o 0,2 punktu procentowego.

Tekst i zdjęcie: 6yka.com, tłum. i red. Alicja Samolewicz

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE