Home / Bałkany / BiH / BiH: MFW zaleca cięcia budżetowe

BiH: MFW zaleca cięcia budżetowe

Celem dzisiejszego spotkania delegacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) z przedstawicielami władz BiH na szczeblu państwowym i na poziomie entitetów było opracowanie nowego porozumienia stand-by – jeśli zostanie zawarte, pieniądze w dużej mierze zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego państwa.

Zmniejszenie wydatków

Nowa umowa wymagałaby znacznego obniżenia wydatków publicznych. Szacuje się, że deficyt budżetowy w FBiH wyniósłby 175 mln euro, podczas gdy w RS byłby na poziomie 120 mln euro. Podpisane trzy lata temu porozumienie opiewało na kwotę jednego miliarda euro – wydano blisko 400 milionów. Opcją spłacenia zaciągniętego kredytu jest nowa pożyczka od MFW, która umożliwiłaby załatanie dziury budżetowej.

– Federacja nie zbankrutowała i nie znajduje się w tragicznej sytuacji, co nie zmienia faktu, że jesteśmy winni MFW 350 milionów euro. Przeznaczeniem poprzedniego kredytu również nie było finansowanie wydatków budżetowych, jednakże część funduszy będzie niezbędna do obsługi zadłużenia u międzynarodowych organizacji finansowych – powiedział premier FBiH, Nermin Nikšić.

Brak reform

Wykorzystanie tylko części uzyskanego kredytu było powodowane brakiem reform – nie przeprowadzono tych najistotniejszych, jak np. zapewnienie stabilności systemów emerytalnych. Minister finansów RS, Zoran Tegeltija, powiedział, że refinansowanie jest szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Współpraca polityczno-ekonomiczna, dzięki której można by osiągnąć wzrost gospodarczy i otworzyć nowe miejsca pracy, byłaby dla BiH szansą na wyjście z kryzysu. MFW wyraża zadowolenie z faktu, iż BiH utrzymuje na stabilnym poziomie kurs waluty i zaczyna wzmacniać dyscyplinę finansową, lecz równocześnie ostrzega, iż to za mało – dopiero zmniejszenie deficytu budżetowego i płac przyniosłoby efekty.
Ostre cięcia

Zdaniem ekonomistów, ograniczenie praw niektórych grup społecznych może być elementem jednej z reform wymaganych przez MFW, jednakże istnieje możliwość, iż redukcja płac o 4,5% zaowocowałaby protestami pracowników budżetówki. Kolejną propozycją mogłoby być również zwiększenie stawki VAT, która zapewniłaby zwiększenie wpływów do budżetu.

Według Murisa Čičicia, profesora ekonomii na Uniwersytecie w Sarajewie, brak porozumienia w sprawie nowej transzy pomocy od MFW spowoduje ostre cięcia we wszystkich sektorach. W takim wypadku grupy społeczne finansowane z budżetu państwa mogłyby spodziewać się redukcji na poziomie nawet 30 procent, co z pewnością zaogniłoby sytuację panującą w kraju.

Čičić dodaje również, iż politycy często wyrażają chęć przeprowadzenia reform, jednak w rzeczywistości ich nie realizują, o czym świadczyć mogą brak reformy emerytalnej, prywatyzacji czy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego też wymóg wprowadzenia zmian w tych dziedzinach byłby korzystny dla obywateli BiH.

Źródło: balkans.aljazeera.net

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE