Home / Bałkany / BiH / BiH: MFW zatwierdził wypłatę 58,9 mln euro

BiH: MFW zatwierdził wypłatę 58,9 mln euro

Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakończyła przegląd wyników gospodarczych BiH w ramach programu 2-letniego kredytu stand-by, co umożliwia wypłatę 50,73 mln specjalnych praw ciągnienia (SDR; ok. 58,9 mln euro). Łączna wypłata w ramach programu wyniosła 101,46 mln SDR (ok. 117,9 mln euro). Specjalne prawa ciągnienia przyznane BiH 26 września br. wyniosły 392,9 mln euro.

Minouche Shafik, zastępczyni dyrektora zarządzającego MFW, oznajmiła, że dotychczasowe osiągnięcia programu w BiH są zachęcające – przedłużenie ograniczeń fiskalnych, lepsza koordynacja polityki gospodarczej i ostrożna polityka w sektorze finansowym. Wspierany przez Fundusz program w dalszym ciągu zapewnia cenne wsparcie dla polityki gospodarczej w trudnych warunkach, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Budżety na rok 2013 osiągnęły równowagę między wspieraniem wzrostu a potrzebą konsolidacji średnioterminowej. Zdaniem Shafik, poprzez wstrzymanie lub ograniczenie kosztów bieżących tworzy się przestrzeń dla zwiększenia pomocy socjalnej i wsparcia sektora prywatnego.

Podkreśla również, że sukces w osiąganiu zrównoważonej konsolidacji fiskalnej w perspektywie średnioterminowej zależeć będzie od postępów w strukturalnych reformach fiskalnych. Kontynuacja reformy dot. systemu uprzywilejowanych emerytur w FBiH oraz racjonalizacja płac w strukturach władzy BiH, w tym agencji, generować będą oszczędności strukturalne i stworzą miejsce dla inwestycji, które pobudzą wzrost gospodarczy.

Ponadto, zwiększenie kontroli na niższych szczeblach władzy, pozabudżetowych funduszy i spółek publicznych, jak również podjęcie kroków w celu poprawy administracji podatkowej, przyczynią się do polepszenia sytuacji finansowej BiH. Sukces tych reform wymaga jednakże, jak zauważa Shafik, silnej woli politycznej i starannego planowania reform.

Ostrożne polityka w sektorze finansowym wzmacnia stabilność finansową, a plan intensyfikacji nadzoru nad bankami (rozwiązanie kwestii niekorzystnych kredytów) i zwiększenia gotowości na kryzys jest „krokiem w dobrym kierunku”. Ścisła koordynacja i współpraca między Bankiem Centralnym, bankami, krajowymi agencjami nadzoru i Agencją Ubezpieczeń Depozytów będą miały decydujące znaczenie.

Źródło: seebiz.net

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE