Home / Bałkany / BiH / BiH: Międzynarodowa Konferencja Gazowa Regionu Europy Południowo-Wschodniej

BiH: Międzynarodowa Konferencja Gazowa Regionu Europy Południowo-Wschodniej

W poniedziałek 27 lutego federalny Minister Energetyki, Górnictwa i Przemysłu, Erdal Trhulj, otworzył w Sarajewie 5. Międzynarodową Konferencję Gazową Regionu Europy Południowo-Wschodniej. Konferencja pt. „Gaz Ziemny w Świetle Nowych Tendencji na Rynku Energetycznym” zgromadziła ok. 200 specjalistów ds. gazownictwa z regionu i całego świata.

Konferencja odbywa się w siedzibie Centrum Badań i Rozwoju Techniki Gazowej (IGT) pod patronatem Ministerstwa Energetyki, Górnictwa i Przemysłu Federacji Bośni i Hercegowiny, Ministerstwa Przemysłu, Energetyki i Górnictwa Republiki Serbskiej, przy wsparciu Międzynarodowej Unii Gazowej – IGU.

Dyskusji zostaną poddane kwestie wzrostu znaczenia gazu ziemnego na rynku energetycznym południowo-wschodniej Europy, zmniejszenie znaczenia energii nuklearnej na europejskiej i światowej scenie oraz planowane oszczędzanie energii. Program konferencji obejmuje 56 specjalistycznych referatów, które zostaną zaprezentowane w ramach siedmiu sesji tematycznych: Stan i perspektywy sektora gazowego w UE i na świecie; rozwój systemów gazownictwa w państwach regionu i ich powiązania; nowe technologie wydobycia gazu ziemnego – połączenie z odnawialnymi źródłami energii; techniczne zasady, standardy i edukacja w gazownictwie; rola gazu ziemnego w energetycznej wydajności; kogeneracyjne instalacje dla wydobycia gazu ziemnego – wpływ  i znaczenie dla rynku energii cieplnej i energii elektrycznej oraz aplikacja technologii IC w sektorze gazownictwa. Przewiduje się także spotkanie okrągłego stołu dla lepszej wymiany pomysłów i informacji.

Konferencja zakończy się w środę 29 lutego.

Źródło: 24sata.info, biznis.ba

 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE