Home / Bałkany / BiH / BiH: Mimo kryzysu wartość oszczędności wzrosła

BiH: Mimo kryzysu wartość oszczędności wzrosła

Według danych Centralnego Banku Bośni i Hercegowiny (CBBiH) na koniec września br., mimo trudnej sytuacji gospodarczej i kryzysu finansowego, w BiH odnotowano wzrost depozytów obywateli o 345 mln KM [690 mln PLN], co oznacza 5% wzrost w stosunku do sytuacji na koniec 2011 r.

Największy udział w ciągłym wzroście depozytów obywateli, biorąc pod uwagę ich czas trwania, mają depozyty długoterminowe.

W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2011 r. odnotowano wzrost o 345 mln KM [690 mln PLN], czyli wzrost o 9%, natomiast w porównaniu do końca września 2011 r. 417 mln KM [834 mln PLN], co oznacza wzrost o 12,2%.

Jest to najlepszy wskaźnik zaufania do sektora bankowego i świadczy o jego stabilności a także rezultat istnienia systemu ubezpieczeń depozytów, którego głównym celem jest zwiększanie stabilności sektora bankowego oraz ochrona deponentów.

Całkowita wartość depozytów ludności w bankach komercyjnych w BiH na koniec września br. wyniosła 7,4 mld KM, co oznacza najwyższą kiedykolwiek odnotowaną kwotę depozytów. W całkowitej wartości depozytów lokalnych sektorów instytucjonalnych w bankach komercyjnych w BiH depozyty obywateli stanowią 56,3%.

Największą część depozytów stanowią lokaty terminowe i lokaty oszczędnościowe, których wartość wynosi 4,56 mld KM [9,12 mld PLN] czyli 61,6%, podczas gdy depozyty a vista stanowią 2,84 mld [5,68 mld PLN] czyli 38,4%.

Pod względem struktury walutowej, depozyty obywateli w KM wynoszą 2,63 mld KM [5,26 mld PLN], czyli 35,5%, depozyty w euro wynoszą 4,25 mld KM [8,5 mld KM], czyli 57,4%, a depozyty w pozostałych obcych walutach to około 520 mln KM [1,04 mld PLN] ,czyli 7,1%.

– Oszczędzanie jest jednym z głównych generatorów kredytowania, umożliwia także nowe inwestycje, rozwój kraju oraz nowe miejsca pracy. Światowy Dzień Oszczędności to dzień, w którym należy przypomnieć sobie o tym, że oszczędzanie jest ważne. Mam nadzieję, że obywatele BiH w przyszłości będą mieli więcej motywów do świętowania tego dnia, powiedział gubernator CBBiH Kamel Kozarić.

Światowy Dzień Oszczędności obchodzony jest 31. października, jako pamiątka Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Przedstawicieli Instytucji Oszczędnościowych z 25 krajów świata, który odbył się 31. października 1929 r. w Mediolanie.

Uczestnicy tego kongresu zgodzili się, że oszczędzanie jest niezbędne dla rozwoju człowieczeństwa, dlatego ustanowiono Światowy Dzień Oszczędzania jako ożywienie walki przeciw bezcelowemu wydawaniu pieniędzy.

Źródło: biznis.ba, indikator.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE