Home / Bałkany / BiH / BiH: Młodzi ludzie pesymistycznie patrzą w przyszłość

BiH: Młodzi ludzie pesymistycznie patrzą w przyszłość

Według raportu „Głosy młodych”, większość młodych osób w BiH patrzy na przyszłość pesymistycznie, a w najlepszym przypadku swój standard życia ocenia jako średni. Problem dotyczy nie tylko zatrudnienia  i dochodów, ale również edukacji i ogólnej jakości życia. Większość z nich żyje bez ślubu, nie ma dzieci, 75% jest bezrobotnych, a 71,9% mieszka w domu należącym do rodzica lub współmałżonka.

Przedstawiony przez ONZ raport jest wynikiem współpracy między Prism Reseach, UNICEF i UNDP w programie YERP dotyczącym kwestii zatrudnienia młodych ludzi. W badaniach uczestniczyło ponad 1000 osób.

Według wniosków z raportu w BiH młodym potrzebna jest większa przedsiębiorczość, zaangażowanie polityczne i społeczne oraz asertywne podejście. Priorytetem powinna być ochrona ich praw, które nie są przestrzegane w pracy. Zagrożone jest również prawo do nauki. Konieczna jest poprawa systemu opieki społecznej i aktywne działania mające na celu zmniejszenie korupcji i handlu ludźmi.

Wśród ankietowanych tylko 21,9% potwierdziło zatrudnienie na cały etat, w niepełnym wymiarze godzin lub pracę na własnej ziemi w rolnictwie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko osoby pełnoletnie to 28% potwierdziło zatrudnienie i nie szuka obecnie innej pracy. Tylko 11,1% jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Według pracujących osób średnio 16 miesięcy trwa znalezienie pracy po zakończeniu edukacji. W 2008 średnia ta wynosiła 11 miesięcy. Biorąc pod uwagę te informacje, nie jest zaskakujące stwierdzenie jednej trzeciej ankietowanych, że wykształcenie nie pomaga w znalezieniu zatrudnienia. Wielu młodych nie szuka pracy. Z wyjątkiem studentów i uczniów jedna czwarta bezrobotnych twierdzi, że w ogóle nie poszukuje pracy. Połowa młodych zgodziłaby się na pracę w jakimkolwiek sektorze, podczas gdy 10,6% szuka pracy w konkretnym dziale. 13,5% nie szuka pracy w konkretnym sektorze, ale nie przyjęłoby pracy w dowolnym.

Młodzi stracili wiarę w legalny sposób znalezienia pracy, 61,6% uważa, że przekupstwo jest obecne w większości przypadków uzyskania pracy w administracji publicznej, a tylko 4,4% uważa, że taka praktyka nie ma miejsca. W kwestii zatrudnienia w prywatnych firmach 50,4% ankietowanych twierdzi, że w celu otrzymania posady potrzebna jest łapówka, a tylko 6,6% jest przeciwnego zdania.

Wydaje się, że coraz trudniej znaleźć w BiH pracę tymczasową lub w niepełnym wymiarze godzin. 83,6 % bezrobotnych nie pracowała na pół etatu lub sporadycznie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W 2008 r. w takiej sytuacji było 77,5% bezrobotnych młodych ludzi. Ankietowani zgodziliby się pracować za średnie wynagrodzenie wynoszące 512 KM (ok. 262 EUR), podczas gdy respondenci z ogólnej populacji BiH przyjęliby posadę za minimalną stawkę 633 KM (ok. 324 EUR).

Jeśli weźmiemy pod uwagę zaangażowanie młodych w życie polityczne to 47,2% ankietowanych nie jest w ogóle zainteresowanych tą kwestią, wielu nie oddaje głosu podczas wyborów. Młodzi są rzadko członkami organizacji i nie angażują się w działalność charytatywną.

Czas wolny młodzi ludzie najczęściej spędzają przed telewizorem (48%) i w Internecie (47,5%), a aż 40% nie czyta książek. Oglądanie telewizji zajmuje najczęściej od dwóch do trzech godzin dziennie, a u młodszych grup nawet do pięciu. Na spacery, rekreację czy sport 47,2% młodych poświęca mniej niż godzinę dziennie.

Młodzi widzą swoją przyszłość w ciemnych barwach. Większość z nich uważa, że kwestia dochodów, statusu zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkania czy jakości życia w ogóle nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych trzech lat. 13,6 % sądzi, że sytuacja w przyszłości będzie jeszcze gorsza.

Cały raport znajduje się na stronie ONZ 

 

Źródło: seebiz.net, zasvakodijete.ba, un.ba

 

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE