Home / Bałkany / BiH / BiH: Muzealne transformacje Sarajewa

BiH: Muzealne transformacje Sarajewa

Autor: A. Copf

W Sarajewie oglądać można obecnie dwie wystawy związane z cyklem Ars Aevi: Sztuka świata w Sarajewie oraz Sing Sing (1991-2011), otwarte do 4 grudnia. Termin przedsięwzięcia ściśle związany jest z wizytą przedstawicieli CIMAM [Międzynarodowy Komitet Muzealny i Kolekcji Sztuki Współczesnej] w mieście podczas której dyrektorzy największych muzeów sztuk współczesnych z całego świata zapoznają się z bośniacko-hercegowińską sceną artystyczną. Ich partnerem zostało sarajewskie muzeum sztuki współczesnej Ars Aevi.

Prezentacja kolekcji
Oprócz kolekcji Ars Aevi, która została wybrana jako główny temat spotkania CIMAM, pokazane zostały jeszcze dwie wystawy, które jasno wskazują, iż artyści i instytucje z Bośni i Hercegowiny prezentują światowy poziom w sztuce współczesnej.
Wystawa Sing Sing prezentuje dwadzieścia lat działalności grupy artystycznej Nebojszy Šericia Shobe, Anura, Kurta i Plasty, Jurisa Borasa i Damira Nikšicia, którzy od lat dziewięćdziesiątych tworzą wspólnie grupę Sing Sing, prezentując swoje artystyczne idee i stając się jednymi z najbardziej znanych w swojej dziedzinie. Gościem wystawy jest fotograf Dejan Vekić – wystawiający zdjęcia grupy wykonane w roku 1991.

Sztuka świata
Wystawa Sztuka świata prezentuje wieloletni projekt, poprzez który Ars Aevi dokonuje transformacji Sarajewa w muzeum na wolnej przestrzeni. Mapa nowych toponimów wiązać ma dzieła najznakomitszych światowych i bośniacko-hercegowińskich artystów z przestrzeniami miasta. Wystawa ta, to nowa produkcja dobrze znanych światowych i rodzimych twórców, tj. Maja Bajević, Bizhan Bassiri, Daniel Buren, Braco Dimitrijević, Jusuf Hadžifejzović, Irwin, Dean Jokanović Toumin, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Edin Numankadić, Michelangelo Pistoletto, Remo Salvadori i Renzo Piano. Produkcja wystawy była możliwa dzięki wsparciu meczetu Gazi Husrev-bega.
Autorem projektu Sztuka świata w Sarajewie jest dyrektor generalny Ars Aevi – Enver Hadžiomerspahić. Kustoszem wystawy jest dyrektor muzeum Amila Ramović.

Muzea i miasto
Tegoroczna konferencja CIMAM, odbywająca się w Zagrzebiu, Sarajewie i Ljubljanie, dotyczy tematu Muzea i miasto i dotyka tematyki złożonych relacji muzeów oraz ich najbliższego otoczenia, miejsc w których powstaje sztuka. Zadania miejskiego muzeum mają zwrócić się ku poszukiwaniom muzealnych, historycznych, kulturowych, socjologicznych i polityczno-ekonomicznych aspektów relacji muzeum – miasto.
Uczestnicy konferencji podejmą się prób zdefiniowania tego czym jest najbliższa okolica miejska oraz czy w ciągu ostatnich dziesięcioleci zmieniło się pojmowanie tego terminu. Postawione zostaną również pytania o to, czym jest przestrzeń muzeum, które nie jest już tylko budynkiem, elementem architektury, ale i miastem w samym sobie. Przedmiotem zainteresowań będzie też kwestia nowych obliczy muzeów, które powstają dzięki kontekstom lokalnym, a które tym samym wskazują drogę rozwoju muzeów sztuki współczesnej. Ważny jest również problem prywatyzacji placówek muzealnych w czasie, gdy od tego rodzaju instytucji oczekuje się przynoszenia dochodów.

Tekst: dnevni-list.ba, tłum. i red. Monika Okupniak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE