Home / Bałkany / BiH / BiH na 126 miejscu w rankingu Doing Business 2013

BiH na 126 miejscu w rankingu Doing Business 2013

Według Wskaźnika Łatwości Prowadzenia Interesów Doing Business Bośnia i Hercegowina znajduje się obecnie na 126 miejscu (na 185 ocenianych państw), natomiast w stosunku do ubiegłorocznych wyników spadła o 1 pozycję. W ogromnej większości państw objętych rankingiem odnotowano ułatwienie prowadzenia biznesu w porównaniu z rokiem 2005 – tu BiH zajęła 49 miejsce (wśród objętych rankingiem 175 państw), gdzie stopa ułatwienia prowadzenia interesów wzrosła o 8,4%. Najwyższe miejsce wśród państw bałkańskich (7 miejsce w raporcie) zajęła Macedonia, odnotowując 17,4% stopę wzrostu w tym zakresie. Kolejne miejsca zajęła Chorwacja (14), Słowenia (38), natomiast tuż za BiH uplasowała się Albania (50).

BiH poprawiła swój wynik w zakresie rejestrowania własności , awansując z 68 na 32 pozycję (w porównaniu z rokiem 2005). Dzięki tak wysokiej tendencji rozwojowej zajmuje obecnie 6 pozycję w rankingu państw, które wprowadziły ułatwienia przy rejestrowaniu własności od 2005 roku. Wysokie, 8 miejsce zajęła również w tym rankingu Słowenia. Raport ukazuje, że BiH znacznie ułatwiła rejestrowanie własności. Skomputeryzowano również procedurę rejestrowania nieruchomości, przez co czas załatwiania tej sprawy skrócił się o 8 dni. Poprzez komputeryzację umożliwiono szybszy transfer dóbr między współpracującymi ze sobą przedsiębiorcami. BiH wraz z Albanią i Słowenią zdobyła również uznanie w kwestii wprowadzenia elektronicznego systemu płacenia podatków.

Niekorzystnie oceniono jednak możliwość uzyskania informacji na temat kredytów, ponieważ BiH uniemożliwia prywatnym biurom informacji gospodarczej udzielanie informacji na ten temat.

W pozostałych rankingach BiH zdobyła następujące miejsca: zakładanie firmy (165) uzyskiwanie pozwoleń na budowę (163), wskaźnik energii elektrycznej (158), rejestrowanie własności (93), otrzymywanie kredytu (70), ochrona inwestorów (100), płacenie podatków (128), handel zagraniczny (103), zawieranie umów (120), likwidacja przedsiębiorstwa (83).

Ranking Doing Business opracowywany jest przez Bank Światowy i wskazuje, w których państwach stosuje się efektywniejsze przepisy dotyczące regulacji spraw związanych z prowadzeniem MŚP oraz ochroną własności.

 

Pełny raport dostępny jest na stronie doingbusiness.org.

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE