Home / Bałkany / BiH / BiH na czarnej liście Moneyval
httppomaderia.pluploadwysiwygimagespieniadz.jpeg

BiH na czarnej liście Moneyval

Inwestowanie w BiH stanowić może potencjalne zagrożenie dla inwestorów związane z wieloma niezgodnościami m. in. z prawem międzynarodowym, wynika z deklaracji Moneyval (Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu) związanej z sytuacją w BiH.

Moneyval

Moneyval funkcjonuje w ramach Rady Europy będąc tzw. ciałem regionalnym FATF – Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Powołany został w celu prowadzenia wzajemnej kontroli narodowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wśród państw członkowskich. Jego ocenie podlega podporządkowanie się krajów członkowskich wobec standardów międzynarodowych, a raporty tworzone na tej podstawie zawierają szczegółowe wytyczne dla państw, jak poprawić wydajność systemów wewnętrznych.

Prawo w BiH

Istniejąca do tej pory Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terrorystycznych działań musiałaby ulec ogromnym zmianom, przez co właściwie zdecydowano się na stworzenie nowego prawa. Projekt od początku bieżącego roku został już dwukrotnie odrzucony przez wspólne komisje obrony i bezpieczeństwa. W międzyczasie przedstawiciele Moneyval odbyli wizytę w BiH. W jej trakcie podkreślano rolę zmian w ustawie, jak i Kodeksie karnym BiH. W związku z opóźnieniami i brakiem realizacji reform, w kwietniu bieżącego roku Moneyval stworzył deklarację dotyczącą nieprawidłowości w BiH, z zastrzeżeniem, że zostanie ona oficjalnie upubliczniona z dniem 1 czerwca. W związku z tym Ministerstwo Obrony BiH podjęło szybkie kroki, czego skutkiem było przyjęcie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w Izbie Reprezentantów, jak i zmiany w Kodeksie Karnym. Problem stanowił fakt nieprzyjęcia tych zmian przez Izbę Narodów, co zadecydowało o upublicznieniu deklaracji.

Konsekwencje deklaracji

- Sam fakt publikacji deklaracji uczynił BiH ogromną szkodę, bo godzi to w jej wizerunek w UE i na świecie – twierdzi zastępca ministra obrony BiH Mladen Ćavar. – W ten sposób wszystkie państwa członkowskie informują swoje instytucje i sektor prywatny o nieprawidłowościach w BiH, a z tego powodu inwestorzy zagraniczni czy banki będą rezygnować z inwestycji w BiH – dodaje Ćavar. BiH może się tym samym znaleźć na czarnej liście FATF. Sankcje wprowadzone przez ten organ mogą doprowadzić do szczegółowych kontroli wszystkich transakcji finansowych, co jest równoznaczne z ich spowolnieniem.

BiH pracuje nad spełnieniem wymogów Moneyvalu i FATF-u od 2009 roku. Zauważalne są postępy w spełnianiu tych kryteriów i dostosowywaniu tamtejszej legislatywy do europejskich i światowych norm, jednak jest to proces zbyt długi i niewystarczająco efektywny. O skutkach deklaracji przyjętej przez Moneyval można się będzie przekonać już niedługo analizując inwestycje zagraniczne, komentują eksperci.

 

Źródło: bljesak.info

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE