Home / Bałkany / BiH / BiH na równi z Turcją pod względem otwartości budżetu

BiH na równi z Turcją pod względem otwartości budżetu

open budget survey - one.org.

Opublikowano rezultaty nowego globalnego badania dotyczącego otwartości budżetu pod nazwą Open Budget Survey (OBS). Badanie to przeprowadzane jest co dwa lata, a BiH bierze w nim udział od 2008 r.

Jest to niezależny, porównawczy, regularny pomiar przejrzystości budżetu i odpowiedzialności, który we współpracy z organizacją International Budget Partnership przeprowadzają organizacje eksperckie i przedstawiciele społeczeństwa cywilnego w stu krajach świata. W BiH badanie to przeprowadza Centrum ds. Przedstawicielstwa Interesów Obywateli – Fundacja CPI.

W badaniu tym w każdym kraju mierzona jest otwartość procesu budżetowego rządu centralnego, dlatego w BiH pod uwagę wzięto budżet na poziomie państwa, zarządzany przez Radę Ministrów.

Badanie polega na wypełnieniu ankiety składającej się ze 125 pytań podzielonych na 5 sekcji, na podstawie których przy pomocy indeksu otwartości budżetu (Open Budget Index) krajom przypisuje się pozycje od 1 do 100. W tym roku BiH dzieli pozycje między 40 a 45 wraz z Argentyną, Kostaryką Turcją, Botswaną i Ghaną. BiH nadal zalicza się do grupy krajów, które zapewniają publiczny dostęp do części dokumentów i informacji ważnych do zarządzania budżetem. Tendencja otwarcia jest dodatnia i następuje niewielki wzrost a liczba punktów wzrosła z 44 na 50.

– Najważniejszym elementem, który wpłynął na poprawę wyniku w porównaniu do wyniku OBI z 2010 r. jest wprowadzenie programowania budżetu w oparciu o cele i rezultaty działalności użytkowników budżetowych. Ta reforma budżetowa wpłynęła pozytywnie także na szereg innych czynników, takich jak strategiczne i operatywne cele użytkowników budżetowych, pomiary i cele wpływu budżetowych użytkowników oraz powoływanie osób odpowiedzialnych za rezultat określonego użytkownika budżetowego. Mimo tego, że jest to dopiero pierwszy krok do całkowitego wdrożenia programowego budżetowania, gdyż potrzebne są i czas i wiedza i chęci polityków, aby to całkowicie wprowadzić i aby rezultaty aktywności budżetowych użytkowników mogło się faktycznie zmierzyć, powiedziała przeprowadzająca badanie OBI w Fundacji CPI Aleksandra Banović.

Banović dodała także, że największą wadą do tej pory było przesuwanie terminów przyjmowania i ogłaszania dokumentów budżetowych, które są jasno określone Ustawą o Finansowaniu Instytucji w BiH.

W porównaniu do innych krajów w regionie, BiH znajduje się po środku, miedzy Słowenią, która jest najwyżej w rankingu (74 punków), Chorwacją (61 punkty) a położonymi niżej w rankingu Albanią (47 punktów), Serbią (39 punktów) i Macedonią (35 punktów). Serbia odnotowała największy negatywny trend i spadła o 15 punktów w stosunku do poprzedniego pomiaru.

Specyfika BiH polega na tym, że na poziomie państwowym, który jest brany pod uwagę w tym badaniu, wydaje tylko 1,4 mld KM [2,8 mld PLN] z całkowitych 9 mld KM [18 mld PLN] w budżecie. Poza tym ten poziom jest w centrum uwagi międzynarodowych instytucji, więc istnieje uzasadnione podejrzenie, że zarządzanie tym budżetem jest bardziej otwarte i lepsze niż na pozostałych poziomach.

Z tych właśnie powodów Fundacja CPI rozpoczyna pomiar otwartości procesów budżetowych na wszystkich 14 poziomach władzy (BiH, entitety, dystrykt, 10 kantonów) stosując taką samą metodę jakiej używa się w globalnym badaniu OBI. Rezultatem tego badania będzie ranking 14 krajowych budżetów, określenie największych odchyleń od norm międzynarodowych standardów otwartości i przedstawienie odpowiednim ministerstwom, rządom i parlamentom w jaki sposób można poprawić procesy budżetowe w interesie obywateli.

Mimo tego, że BiH jest już długo w tej samej grupie krajów, które publicznie udostępniają część ważnych z punktu widzenia procesów budżetowych dokumentów, nieznaczne zwiększenie punktacji daje nadzieję, że trend ten się utrzyma i w najbliższych latach przejdzie do grupy krajów, które są bardziej otwarte w zarządzaniu pieniędzmi swoich obywateli.

Źródło: seebiz.net

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE