Home / Bałkany / BiH / BiH: Należy pilnie uchwalić budżet państwa na 2011 r.

BiH: Należy pilnie uchwalić budżet państwa na 2011 r.

Minister Finansów i Skarbu BiH, Dragan Vrankić, ostrzega, że jeśli Bośnia nie przyjmie budżetu na rok 2011, nie będzie również w stanie przyjąć budżetu na rok następny. Vrankić wezwał wszystkich polityków, „aby spoważnieli i doszli wreszcie do porozumienia w sprawie budżetu i innych ważnych dla kraju sprawach”, dodając, że BiH już straciła wiarygodność w oczach ważnych instytucji międzynarodowych.
„Jeśli nie przyjmiemy budżetu, jednego z najważniejszych dokumentów w kraju, od którego zależy finansowanie instytucji i wszystkich inwestycji powiązanych z państwem, tworzymy zły obraz Bośni, jako mało wiarygodnej i niezdolnej do podejmowania decyzji w ważnych decyzji państwowych”, powiedział Vrankić. Całkowite zadłużenie z BiH wynosi 9,4 mld KM, które stanowi 33% lub 34% PKB i jeśli spojrzymy na BiH z szerszej perspektywy to nie należy ona do mocno zadłużonych krajów. Zadłużenie zagraniczne to około 6,3 mld KM.

Tekst: biznis.ba, tłum. i red. Dominika Gapska

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE