Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / BiH: Niska transparentność finansowania partii politycznych

BiH: Niska transparentność finansowania partii politycznych

transparencyinternational_oslobodjenje.ba

W czwartek, 28 lutego, w Sarajewie, odbyła się regionalna konferencja poświęcona finansowaniu partii politycznych. Zainicjowała ją organizacja Transparency International BiH (TIBiH). Jej celem było porównanie doświadczeń państw regionu związanych z poziomem przejrzystości finansowania partii politycznych oraz ramami prawnymi regulującymi ten poziom. Konferencja jest związana z międzynarodowym projektem badawczym.

Jak się okazało, większość państw regionu zanotowała postęp jeśli chodzi o przejrzystość finansowania partii politycznych. Jedynym państwem, w którym zmniejszył się poziom tej cechy to Bośnia i Hercegowina. Jeszcze w 2002 i 2003 roku państwo to było w czołówce w regionie pod względem przejrzystego finansowania partii. Od tego jednak czasu, wiele się zmieniło. Pozostałe państwa odnotowały postęp, BiH, zwłaszcza w stosunku do 2012 roku, regres.

Prezes Zarządu TIBiH, Emir Đikić podkreślił, że zmiany ustawy o finansowaniu partii politycznych w BiH, przyjęte przez parlament BiH, spowodowały, że powiększony został limit donacji na rzecz partii, a zmniejszył się poziom odpowiedzialności i osłabiona została kontrola nad środkami finansowymi partii. Aby to zmienić, należałoby dokonać gruntownych zmian w prawodawstwie, powiedział Đikić, przypominając jednocześnie, że TIBiH zwracało już wcześniej uwagę na niedociągnięcia ustawy, gdy trwało głosowanie nad nią w parlamencie, jednakże poprawki, które mogłyby poprawić transparentność nie weszły w życie.

– Obecnie nie jest niezbędne ujawnienie nazwy (nazwiska) donatora. Wskażcie choć jedną osobę, która wpłaci 50000 KM na rzecz jakiejś partii politycznej w BiH z czystej sympatii – mówił Đikić. Jednakże, jak twierdzi dyrektor Służb ds. rewizji finansowych raportów partii Centralnej Komisji Wyborczej BiH (CIK BiH), Hasida Gušić, CIK jest zadowolone z wprowadzonych rozwiązań. Jedynym z problemów może być fakt, iż od każdej kary czy nałożonej sankcji, partia może się odwołać do Sądu Apelacyjnego, co jest bardzo często wykorzystywane.

Bojana Medenica, z organizacji Transparency International Serbia, podkreśla, że Republika Serbii również w 2011 roku wprowadziła nowe prawo dotyczące finansowania partii politycznych, ale to przyniosło poprawę sytuacji, co więcej, dało wiele nowych uprawnień Agencji Walki z Korupcją. Sytuacja w Chorwacji również jest lepsza, niż w BiH.

– Posiadamy dwa niezależne organy, które kontrolują finansowanie. Również Urząd Skarbowy dobrze współpracuje z policją w ramach tego obszaru – powiedział Zorislav Antun Petrović z Transparency International Chorwacja.

źródło: oslobodjenje.ba

About Ewa Janas

KOMENTARZE